RSS

Som att ösa vatten med ett såll – Johannes Regell

– Debatt mot Västerviks kommunalråd
inlägget publicerat i VästerviksTidningen den 22 mars 2010

I VT den 6 mars lyckas kommunalrådet Hjalmarsson med den slipade politikerns konststycke att besvara min debattartikel utan att ge svar på min fråga, därför upprepar jag mig: varför kan ni bryta mot sociala lagar som Skollagen (som finns för att skydda medborgarnas välfärd) men inte lagar som innebär att välfärden rivs ner? Det kommunala balanskravet är trots allt ingen naturlag utan en förhållandevis ny uppfinning med datering år 2000.

Att det inte råder en ”åsiktsdiktatur” i fullmäktige är vi mer än väl medvetna om. Tycka kan och får man göra som man vill, men politiskt innebär det kommunala balanskravet att endast en borgerlig nedskärningspolitik i praktiken kan bedrivas. Balanskravet, eller nedskärningskravet om man så vill, innebär med det kråkvinkelseende som i dag råder när man inte ser till samhället som helhet utan endast till den lilla kommunen att det är viktigare att ha en kommunal ekonomi i balans än att ge barn och ungdomar grundläggande läs-, skriv- och räknekunskaper. I samma andetag hävdar Hjalmarsson dessutom att det är på grund av ”generationssolidaritet” man måste skära. Att avveckla skolan i dag för att de unga ska ha en pension när de blir gamla känns i alla fall för Socialisterna som ett avlägset recept.

Vad gäller Socialisternas ”nota” får man nog lov att säga att Hjalmarsson spelar ett löjligt spel då han mycket väl vet att Socialisternas budget inte kan visas då ledande tjänstemän i Hjalmarsson administration inte ansåg det vara viktigt att sköta sitt jobb och ge oss de siffror vi begärde.

Vidare fortsätter Hjalmarsson att fråga ”hur mycket måste skatterna och upplåningen öka?”

Inte någonstans vid ett enda tillfälle har någon representant för Socialisterna föreslagit vare sig höjning av kommunalskatt eller ökad upplåning. Vårt perspektiv har hela tiden gått ut på att öppet trotsa nedskärningskravet och därifrån mobilisera människor för en annan nationell politik.

Att tro att välfärdens framtid kan lösas på kommunal nivå är som att ösa vatten med ett såll. Så vida man inte med att ”lösa välfärdens framtid” menar att skära ner och privatisera bort den.

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening
tillika ledamot i Västerviks kommunfullmäktige

Tidigare inlägg i debatten
Johannes Regell Domar och lärdomar
Harald Hjalmarsson Våga visa medborgarna notan

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER