RSS

Vad är socialism?

tor, apr 15, 2010

Huvudnyheter

Johannes Regell, ordförande Västerviks Socialistförening föreläser på temat. Föreläsningen består av två delar varav del 1 behandlar ”socialismens teoretiska innehåll” och del 2 behandlar ”socialismen praktiska uttryck”.

Del 1 som utgör huvuddelen av föredraget innehåller en genomgång av Karl Marx kritik av kapitalismen, redogörelse för den vetenskapliga socialismens grundvalar samt en kort definition av vad socialism innebär som produktionssätt (samt vad det inte innebär).

Västervik: Söndagen den 13 juni, klockan 17:00 på Fogden. (OBS! ÄNDRAT DATUM)

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER