RSS

VAL2010: Socialisterna – Välfärdspartiet

sön, apr 18, 2010

Huvudnyheter

Socialisterna ställer upp i kommunval i tre kommuner under valet  den 19 september 2010, samt i valet till Kalmar läns landsting. Detta sker under namnet Socialisterna – Välfärdspartiet. Här finner du information, valmaterial med mera.

Inga fler nedskärningar!
För en stridbar arbetarrörelse!

Västervik:
Socialisterna ställde upp för första gången i ett kommunval 2006. Vi tog oss in med god marginal och har under de gångna fyra åren satt oss emot varenda nedskärning som genomförts av de styrande Moderaterna.

Med detta har vi hållit vårt enda vallöfte, att inte rösta för en enda nedskärning och fortsätta arbetet med att återuppbygga en levande och stridbar arbetarrörelse. 2010 ställer vi upp igen, med samma löfte och samma målsättningar. Vi kommer fortsätta vara den enda garantin för alla Västerviksbor som tröttnat på babblande politiker och nedskärningar inom vår skola, omsorg och övriga välfärdsområden.

Vallista för Västerviks kommun
Socialisterna – Välfärdspartiet

Socialisterna – Välfärdspartiet ställer även upp i kommunval i;

Kinda:
Nedskärningarna som svept över landet sedan 1990-talet har slagit hårt mot Kinda kommun. Köpstopp inom skolan och växande arbetslöshet har präglat de senare åren. Efter att Socialisterna etablerat sig i kommunen och börjat bedriva verksamhet har det blivit ett naturligt steg att ställa upp i kommunvalet. Likt i Västervik reser vi som enda vallöfte att konsekvent ta strid mot varje nedskärning. Vi kommer aldrig att rösta för några som helst försämringar inom det offentliga.

Vi är i dagsläget det enda kommunparti som i dag inte kapitulerat för nedskärningspolitiken och kommer heller inte att göra det i framtiden.

Valblogg för Socialisternas valkampanj i Kinda kommun

Linköping:
Linköping har sedan hösten 2009 en etablerad Socialistförening. Opinionsarbete mot nedmontering av välfärden har varit bland de viktigaste verksamhetsfrågorna.   Välfärden, främst det sociala skyddsnätet och skolan har blivit utsatt för en närmast skoningslös slakt från den moderatledda kommunstyrelsen.  De mest utsatta områdena har i avregleringarnas spår blivit allt mer utsatta.
Därför kommer Linköpings Socialistförening att ställa upp i kommunalvalet 2010.   Med totalstopp för nedskärningar och kamp för utökade offentliga investeringar på agendan vill vi fortsätta arbetet för en starkare, levande och stridbar arbetarrörelse.

Kalmar läns landsting:
Då Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet valde att låta de sjuka betala krisen genom höjda patientavgifter i Kalmar läns landsting, tvingades vi ställa upp även där. Vi kan helt enkelt inte uppmana någon att rösta på dem som höjer avgifter för sjuka. Samma sak gäller i Kalmar läns landsting som i de kommuner där vi ställer upp; inte en enda nedskärning!

Vallista för Kalmar läns landsting, Socialisterna – Välfärdspartiet

Valmaterial:
Uppvärmningsflygblad Vad vill Socialisterna?
Flygblad nr. 1. Bort med borgarregeringen
Flygblad nr. 2. Inga fler nedskärningar
Affisch – Bort med borgarregeringen
Affisch – Inga fler nedskärningar


VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER