RSS

Erik Åslund – Första maj 2010

tor, maj 6, 2010

Tal

Tal hållet den 1/5 2010 på Stora torget i Sundsvall av Erik Åslund, säsongsarbetare och ordförande för Sundsvalls Socialistförening. Vid 2010 års första majfirande deltog runt 80 sundsvallsbor.

Hallå kamrater!
Kul att ni kommit hit idag. Mitt namn är Erik och jag tänkte prata om första maj och den ekonomiska krisen.
Många säger till oss att första maj, den socialistiska arbetarrörelsens internationella kampdag har förlorat sin betydelse. De säger att arbetarrörelsens tid är förbi. Våra motståndare i den ekonomiska och politiska borgerligheten önskar nog att det är så, men jag är övertygad om att man inte kan ha mer fel.
Har inte vi, kamrater lika stor anledning att visa missnöje och vrede idag som för hundra år sedan? Domineras inte vår vardag av massarbetslöshet, lönesänkningar, nedskärningar och växande otrygghet i stort?! Kamrater, lever vi inte i precis samma klassamhälle som en gång tvingade fram skapandet av arbetarrörelsen?

Nog har vi fått det bättre med åren, men för detta har vi endast våra tidigare generationers ansträngningar och uppoffringar att tacka för! Aldrig har de med makten över våra arbeten och hela samhället i sina händer skänkt oss något gratis. Allt från rätten att organisera oss i fackföreningar, hålla möten, rösta till en skola för våra unga, en sjukvård och omsorg för alla, socialförsäkringssystem, semester och pension, allt har vi tvingats att kämpa för. Idag kan vi tydligt se hur våra välfärdserövringar ifrågasätts, hotas och attackeras. Så har skett i 20 år oavsett vilka partier som bildat regeringar.

Foto: Sverker Norberg

Med den nuvarande ekonomiska krisen har slakten av vad som finns kvar av vår välfärd intensifierats. Efter att ha svept över industri- och byggsektorerna likt en jätte kvast, slår nu krisen mot den offentliga sektorn. Här i Sundsvall och Västernorrland tar sig detta uttryck i de enorma nedskärningarna som röstats igenom på Sundsvalls sjukhus. Politikerna skriker att det ”inte finns några pengar” och har därför bestämt att 700 vårdarbetare skall skickas hem.

Vad vi ser här är samma sak som vi tvingats bevittna under hela krisen. Vi, det arbetande och arbetslösa folket tvingas betala kapitalismens kris. Hur betalar vi krisen?
Jo, vi betalar deras kris genom att vi tömmer skåpet och går hem från jobbet, vi betalar deras kris genom att vi accepterar lönesänkningar och genom att vi står med armarna i kors och ser på hur politiker avvecklar vår välfärd. Så betalar vi deras kris, lika enkelt som smärtsamt för oss.

Vad måste vi då dra för slutsatser av detta? Hur kan vi förhålla oss till vad som nu sker?
Ibland är det lätt att tro på politikerna när dem säger att det inte finns några pengar. Jag menar det mesta förfaller ju faktiskt i detta land. Trots det är påståendet om vår plötsliga fattigdom inget annat än en lögn. Förra året avslutades med aktieutdelningar på över 100 miljarder kronor i de svenska storföretagen. Detta gjorde 2009 till det femte rekordåret i rad.

Nu säger politikerna dock att dessa pengar kan inte vi få del av. Hur ser det då ut i de offentliga finanserna kan man fråga sig?
Kommunsektorn gick som helhet 2009 med överskott på 11,7 miljarder kronor och landstingssektorn med ett överskott på 2,8 miljarder kronor. De samlade offentliga sektorn hade samma år en finansiell förmögenhet på 466 miljarder kronor! Hör ni det, kamrater? Överskott trots kris och ändå sitter våra så kallade företrädare där och skickar hem 700 vårdarbetare!

Hur kan detta ske, frågar man sig som, förbannad Sundsvallbo i beroende av en fungerande sjukvård. Jo, svaret är enkelt. Detta sker därför att vi låter det ske. Politikerna slaktar vår välfärd därför att vi tillåter dem att göra det. Och våra liv blir otryggare, arbetslösheten växer och välfärdsservicen försämras för att vi inte försvarar oss. Arbetarrörelsens erövrade våra välfärdslandvinningar genom lång och hård kamp. Vi förlorar dem nu därför att vi tar dem för givna. Så enkelt är det.

Därför har inte heller första maj förlorat sin betydelse. Därför fortsätter vi att demonstrerar mot dagens borgerliga klassamhälle. Vi gör detta därför att vi är för ett bättre samhälle. Där den rikedom vi skapar genom vårt arbete skall tillfalla oss som skapar den.
Vi gör detta för att vi vet att ett bättre samhälle är en möjlighet. Vi gör detta för att väcka alla som ännu sover. För tro mig kamrater, det är oss det hänger på. Några landstingspolitiker kommer då aldrig att rädda oss, för i deras värld kommer vi alltid att var ”för dyra”!

Tack för ordet!


VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER