RSS

Magnus Johansson – Första maj 2010 (video)

tor, maj 6, 2010

Tal

Tal hållet den 1/5 2010 i Västerviks Stadspark av Magnus Johansson, taxichaufför och medlem i Transportarbetareförbundet. Vid 2010 års första majfirande deltog strax över 100 västerviksbor.

Hej på er allihop!!
Jag heter Magnus Johansson och arbetar som taxichaufför, medlem i Transport och är stödmedlem för Socialisterna här i Västervik.
På hösten 2006 tog alliansen över regeringsmakten i Sverige. Alliansen påstod att landet hade en massarbetslöshet och att Socialdemokraterna försökte att dölja det såkallade utanförskapet genom meningslösa åtgärder.

Detta kunde alliansen påstå fast att arbetslösheten låg på omkring 5 procent och människor fortfarande kunde omskola sig eller vidareutbilda sig via komvux eller  Ams, för att just få den rätta kompetensen. Nu ligger arbetslösheten på ca 9,5 procent alltså nästan dubbelt mot år 2006. Komvuxplatserna var bland det första regeringen drog ner på när man tillträdde och även Ams-anslagen.

Sedan då finanskrisen blev ett faktum, anställdes dyra och numera ganska meningslösa jobbcoacher på arbetsförmedlingarna. Likt kontrollanter så granskar och stressar man arbetssökandej, vilket sedan leder till att man stänger dörrar till vidareutveckling för den enskilde arbetssökande i ett vidare perspektiv. Det som nu sker på arbetsförmedlingarna är att sjuka människor skall slåss om arbeten med de friska arbetssökande, tack vare regeringens katastrofala förstörelse av sjukförsäkringssystemet. Ungdomsarbetslösheten ligger på omkring hela 25 procent idag. Det är Europas näst högsta notering av ungdomsarbetslöshet det.

Regeringen har lyckats sätta press på arbetarrörelsen och försvagat fackmedlemmarnas trygghet och intressen genom den sänkta ersättningsnivån i a-kassan och dess fördyrade avgift. Regeringens tro på att drivkraften för arbetssökande är att just slå sönder den tryggheten som ger jobb är en ren utopi och en borglig falsk propaganda.

Effekten blir den att fackens möjlighet till försvar mot lönedumpning och skydd av kollektivavtal och ”Lagen om anställningsskydd”, LAS försämras avsevärt. Bemanningsbranschen har visat arbetarrörelsen att LAS går att sättas ur spel när ordinarie arbeten byts ut mot inhyrd arbetskraft.

Arbetarrörelsen måste börja röra på sig igen, vilket vi inte har gjort på 20-25 år och ställa krav på förändring, genom våra arbetsplatser, klubbar och kommittéer. Påverka våra ungdomar till engagemang i de facklig/politiska kunskaperna. Arbetarrörelsen skall ha en klar politisk agenda med krav på återupprustning av den offentliga sektorn. Vi behöver fler lärare i skolan, flera sjuksköterskor, undersköterskor på våra sjukhus, fler personal till äldreomsorgen och mera pengar till infrastruktur och byggande av billiga hyresrätter till våra ungdomar. Pensionssystemet bör skrotas omedelbart med detta jävla fondaktiesystem och bytas mot en garanterad statlig valutasäker och inflationsskyddad pension för alla löntagare.

Foto: nyttarbetarparti.se

Detta kräver också ett rättvist skattesystem där de högavlönade betalar mer i skatt än människor med de lägre inkomsterna. Därmed minskar man på inkomstskillnaderna och dagens klassklyftor mellan fattig och rik. Alltså tvärt emot vad statsminister Reinfeldt och finansminister Anders Borgs politik leder oss till.

Jobbskatteavdraget för låginkomsttagarna har ätits upp av fördyrade avgiftspremier i de olika försäkringssystemen. Skyddet i dessa system har således urholkats. Dessutom leder det ej till några nya arbeten.
Sänk pensionsåldern till 60 år och börja anställa våra ungdomar istället. Driv på en politik för införandet av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 90 procent ersättning i a-kassan skyddar arbetstagarna mot lönedumpning i högkonjunktur och mot fattigdom vid arbetslöshet i lågkonjunktur.

Nu ökar belastningen på våra socialkontor dramatiskt när allt fler människor tvingas att söka försörjningsstöd eller socialbidrag som det hette från början. Arbetslösheten har brett ut sig och färre arbeten skapas och när våra trygghetssystem i a-kassan och sjukförsäkringssystemet slagits sönder och samman så stryper man också efterfrågan som är så viktig för konsumtion och sysselsättning.

Vi måste ha högre pensioner så att det räcker till en dräglig levnadsstandard för fattig-pensionären. Kommunernas balanskrav gör så att hela välfärdsstaten i Sverige havererar när statsbidragen är så lågt satta för de allra flesta kommunerna. Staten har i sin tur allt mindre resurser till fördelning för kommunernas behov. Detta beror på den här regeringens prioritering av jobbskattesänkningar. Ja och mest för de redan besuttna höginkomsttagarna. Samhället havererar och våra barn, ungdomar och fattigpensionärer, arbetslösa och sjuka får betala priset.

Till sist vill jag bara påminna er om att nästa år är det exakt 80 år sedan man sist satte in militär och sköt mot svensk arbetarrörelse i Ådalen 1931. Om vi inte ser upp kan även denna historiska händelse bli verklighet i framtiden.

Tack för att ni har lyssnat.


VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER