RSS

Björklunds låglönevision – J. Hoffsten, L. Forsberg och J. Hoffsten

Jan Björklund, ordförande för folkpartiet, bekände nyligen färg i SVT:s morgonsoffa då han föreslog att ungdomar under 23 år borde arbeta för hälften av vad ”de vuxna” tjänar, ja helst ännu mindre. Detta skulle enligt Björklund vara ett bra sätt att få in ungdomar på arbetsmarknaden.

I mitten: Jan ”runka upp stridskuken” Björklund under sin tid i ”det militära”.

Till att börja med kan man fråga sig vad som motiverar att vi ungdomar skulle förtjäna knappt halva våra äldre arbetskollegors lön? Är det månne så att personer under 23 år bara arbetar hälften så hårt som en medelålders? Blir nästa steg att unga ska arbeta med hälften av ordinarie säkerhetsutrustning? Tycker Björklund kanske invandrare endast ska tjäna 50 procent av en normal svensk lön så att de får lättare att komma in på arbetsmarknaden? Här finns många frågor som söker svar.

Kanske borde Björklund som den utbildningsminister han är också införa en ny obligatorisk gymnasiekurs ”hur du står ut med att arbeta för en slavlön”. Skämt åsido, Björklunds förslag är inte bara ett hån mot de ungdomar som arbetar och de som vill ha ett värdigt arbete med en värdig lön. Skulle ett sådant förslag genomföras i praktiken så skulle det även i förlängningen innebära ett sämre löneläge för äldre, då arbetsgivarna kan pressa ner lönenivåerna genom att ta in eller hota med att ta in ungdomar som utför arbetet billigare. Om fler ungdomar genom ett dylikt förslag kommer in på arbetsmarknaden så blir det på bekostnad av fler arbetslösa äldre och sänkta lönenivåer totalt, endast arbetsgivaren tjänar på det.

Lösningen på ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten i stort finns inte att söka i sänkta löner eller sämre arbetsvillkor som de borgerliga ständigt vill göra gällande. Lösningen är mycket enklare och mer jordnära än så, nämligen att investera i arbeten i offentlig sektor som sedan 1990-talet förlorat hundratusentals arbetstillfällen. I den offentliga sektorn finns behovet av fler arbetare samt möjligheten till varaktiga anställningar och värdiga löner. Det är sådana arbeten vi ska ha, inte Björklundska låglöneanställningar.

Jacob Hoffsten, Lars Forsberg och Jonathan Hoffsten,
Västerviks Socialistförening


VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER