RSS

Socialisternas program – tredje upplagan

tor, jun 3, 2010

Politik

Den tredje upplagan av Socialisternas program (Försvara välfärden mot Borgaralliansens, Sverigedemokraternas och Svenskt Näringslivs attacker!) har precis hämtats från tryckeriet.
Detta program är det som antogs på landsmötet den 13 mars under socialistdagarna 2010 i Västervik. I stora drag är det samma program som tidigare men med några ändringar.


Foto: nyttarbetarparti.se

Programmet kan beställas gratis genom att maila adress och antal önskade exemplar till: info@nyttarbetarparti.se
Frivillig avgift uppskattas dock och kan sättas in på Bg: 5721-5303.
Den som nöjer sig med ett digitalt exemplar finner det under här.

Nedan inledningskapitlet Klassenhet ur programmet:

Principen om enhet i arbetarklassen är Socialisternas utgångspunkt för all praktik. Enhet i arbetarklassen är förutsättningen både för försvar av tidigare tillkämpade segrar och offensiv för fortsatta landvinningar. Därför avvisar Socialisterna all form av rasism och nationellt översitteri liksom alla former för diskriminering på bas av kön och sexuell läggning.

Klassamhällets grundläggande motsättning står mellan produktionsmedlens ägare och icke-ägare, mellan arbete och kapital. Inte mellan kvinnor och män eller mellan svarta och vita. Socialisterna ser därför enandet av arbetarklassen över nations-, kultur- och könsgränser som sin främsta uppgift. Endast som enad, medveten och organiserad klass kan det idag splittrade arbetande och arbetslösa folket förbättra sin nuvarande situation och ytterst axla sin historiska uppgift: att avskaffa det på privategendomen och lönearbetet vilande borgerliga klassamhället.

Det arbetande och arbetslösa folkets kvinnor och män, svarta och vita, unga och gamla kan endast enas genom facklig och politisk praktik till försvar av gamla segrars landvinningar samt offensiv för fortsatta landvinningar.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER