RSS

VAL2010: Socialisterna – Välfärdspartiet i ”miljödebatt”

lör, jun 5, 2010

Aktiviteter, Politik

Lördagen den 5 juni arrangerades med anledning av världsmiljödagen en ”miljödebatt” i Stadsparken i Västervik. Politiker från samtliga partier i Västerviks kommunfullmäktige deltog. Här följer inledningsappellen som hölls av Socialisterna – Välfärdsspartiets representant.

Innan ”debatten” hölls ”miljöinriktad” underhållning a la Moraträsk på 2000-talet, för västerviksmedborgare . Foto: Johan Ekholm.

Vi i Socialisterna – Välfärdspartiet har medvetet avhållit oss från att överhuvudtaget behandla miljöfrågan eller ens nämna den i vårt program. Vi har med andra ord ingen miljöpolitik alls att tala om. Detta är dock inte ett uttryck för att socialismen som rörelse och teori förnekar miljöhoten genom att så att säga ”inte bry sig” om jorden. Tvärt om, miljöhoten mot vår planet och våra livsförutsättningar här är stora och allvarliga, faktiskt mycket större och allvarligare än vad som framgår i den sk. ”miljödebatt” som idag förs. Idag berörs t ex. sällan eller aldrig frågan om förgiftningen av vatten, jord och luft, då i stort sett endast frågan om den globala uppvärmningen diskuteras.

Johannes Regell håller sitt inledningsanförande. Foto: Johan Ekholm.

Varför har vi då ingen miljöpolitik? Jag skall kort förklara detta.
Vi menar att denna kamp i sin grund inte rör människans relation till naturen utan den relation mellan människa och människa som kapitalismen utgör. Våldförelser mot naturen i alla dess former från oljedränkta stränder, förgiftning av regn, jord och luft, utbredning av öknar genom skövling av regnskogar, förorening av hav och sjöar, övergödning, sopberg och global uppvärmning är inget annat än konsekvenser av den borgerliga samhällsordning vi kallar för kapitalismen. Exploatering och fientlighet mot naturen är en följd av kapitalismens nödvändiga förutsättning, nämligen exploatering och fientlighet mot människan.

Vår slutsats är lika enkel som vår uppgift är stor; jorden kan endast räddas genom att människan befrias från kapitalismen med dess privata äganderätt till naturresurser och produktionsmedel, dess varuproduktion, löneslaveri, vinstjakt och alienering. Utan denna grundläggande omdaning i relationen mellan människa och människa är alla ansträngningar att ”rädda vår planet”, halvhjärtade som helhjärtade på förhand dömda att misslyckas.

Där stannar jag för tillfället och detta är min utgångspunkt i denna debatt.

”Debatt” inför tomma bänkar. Foto: Johan Ekholm

”Debatten” som handlade om källsortering, att inte tömma piss och skit från båtar i havet och andra smarta ”lösningar” av miljöproblemen fördes i princip utan åskådare, så vida man inte räknar valfunktionärer från de borgerliga partierna i Västervik. De västerviksbor som tidigare befolkat Stadsparken valde att  gå så snart det var dags för politikerna att ta över scenen.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER