RSS

Debatten om ”RUT” – Johannes Regell

Debatten om det så kallade RUT-avdraget har nu pågått för en tid. Borgerliga debattörer har beskrivit det som en ”jämställdhetsreform”, då kvinnor nu ”får mer tid till karriärsutveckling.” Frågan om vem som städar hemma hos städerskorna har dock lämnats obesvarad. Motståndarna mot RUT-avdraget har argumenterat utifrån orimligheten i att borgarklassens och den övre medelklassens hem skall städas med skattepengar.

Då detta (som vi hela tiden vetat) visade sig vara sant, att väldigt få utnyttjar en stor del av tjänsterna, har de borgerliga försvararna bytt ben att stå på. Man erkänner att endast familjer och individer ur samhällets ”bättre kretsar” gagnas av reformen men säger att detta kvittar. Det väsentliga med RUT är nu inte vilka som köper tjänsterna, utan att RUT-avdraget skall ha ”skapat” 11 000 ”nya jobb”. Inför detta resonemang har motståndarna till RUT fått det svårt att fortsätta kritiken. ”För inte kan vi väl vara emot att skapa jobb?”

Låt oss titta närmare på dessa 11 000 ”nya jobb” som skall ha ”skapats”. RUT-avdraget har av motståndarna kallats för ett ”pigavdrag”. Pigor var en yrkeskategori som existerade i Sverige för 100 år sedan, deras uppgift var att ”hjälpa” överklassen att städa och ta hand dess bortskämda ungar. Vad skulle ske hos vår överklass om inte pigorna städar deras hem? Antagligen skulle individerna i vår överklass behöva gå igenom det svåra traumat att städa efter sig själv. För 100 år sedan fanns yrkesgruppen barberare, deras uppgift var att raka skägg. Idag har vi väldigt få barberare i Sverige. Detta har dock inte inneburit att skägg inte längre rakas. Istället för att gå till barberare rakar de flesta av oss våra egna skägg.

Vi skulle dock med politisk idioti och borgerlig vilja att utnyttja gemensamma resurser till onödigheter, kunna subventionera fram 11 000 barberare också. Skulle då samma borgerliga debattörer kalla det att 11 000 ”nya jobb” skapats?

Låt oss istället göra jämförelsen med en kirurg. Vad händer om det inte finns en kirurg som kan operera bort min blindtarm? Jag lär ju i vilket fall knappast göra det själv, den saken är säker. Detta ställer frågan om RUT-avdraget egentliga karaktär i klart ljus. Vad vi bör fråga oss är huruvida det utgör ett samhällsintresse att det är rent och fint hemma hos överklassen. För undertecknad är svaret redan givet. Att det är rent och fint hemma hos överklassen är ju säkert trevligt för dem, men det utgör ett ungefär lika stort allmänintresse som huruvida jag bär skägg eller ej.

Vad vi istället bör använda våra offentliga medel till är ju självklart sådant som vi inte kan göra själva, till sådant som utgör ett allmänintresse. Vi bör använda våra offentliga resurser till fler lärare i skolan, undersköterskor i vården och omsorgen, till byggnation av billiga hyreslägenheter för våra ungdomar samt satsningar i infrastruktur. Detta vore att ”skapa nya jobb” något som RUT-avdraget knappast har gjort, då det endast inneburit att arbeten som överklassen själv kunnat utföra nu utförs av subventionerade pigor.

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER