RSS

Amalthea, ständigt lika aktuell – Mattias Aspegren

För 102 år sen kämpade Malmös hamnarbetare för rätten att själva kunna utse sin arbetsledning, att själva kunna fördela arbetet på arbetsplatsen, för skäliga löner, för trygghet i anställningar och arbetsmiljö och för rätten att organisera sig och bilda en motpart till arbetsgivaren. Konflikten var lång och hård och arbetarna som deltog hade det under perioden väldigt knapert då de gick miste om sin försörjning. Arbetsgivarna svarade på konflikten på ett hårt och hänsynslöst sätt och organiserade ett omfattande strejkbryteri med inhyrd arbetskraft från Storbrittanien. Dessa strejkbrytare inkvarterades på en båt i hamnen, Amalthea.

Minnesplatta vid  ”Dockan” i  Malmös gamla hamn. Foto: nyttarbetarparti.se

Hamnarbetarna organiserade protester och frustrationen var stor då engelsmännens arbete underminerade arbetarnas strejk. Båten och kajen var tvungen att stå under konstant polisbeskydd och det försegick även enstaka skottlossningar mellan de strejkande och strekbrytarna. Den infekterade stämning som rådde och den utsiktslösa konflikten resulterade i att Amalthea under konfliktens topp utsattes för ett bombdåd. Två män från Malmös ungsocialistiska förening blev dömda till döden och en tredje till livstids straffarbete.

Dådet hade dock ett starkt stöd bland den Svenska arbetarklassen och en massiv kampanj för att få de dömda frigivna startades. Kampanjen fick stort internationellt genomslag och hundratals möten om de fängslade hölls bland annat i USA med Joe Hill i spetsen. I Sverige samlades 130 000 namn in för att frige de dömda och så, i oktober 1917, beslutade den nytillträdda socialdemokratiska regeringen som sitt första beslut att de dömda skulle friges.

Handlingen resulterade även i att strejkbryteri i form av inhyrd arbetskraft från bemanningsbolag blev förklarat olagligt, men den större konflikten gick förlorad och de frågor som inledde konflikten är i allra högsta grad fortfarande aktuella. Vi lever idag i ett Sverige där samma form av strejkbryteri anses vara fullt lagligt och godtagbart, ett Sverige där de sociala klyftorna ökar stadigt och där en högst arbetarfientlig regering än så länge har makten.

Det är därför vi varje år uppmärksammar årsdagen av Amaltheadådet, för att för oss så handlar det inte egentligen om bombdådet, eller om hamnstrejken, för oss handlar det om klass. Amaltheadådet var en handling född ur ett klassförtryck vi fortfarande anser exsisterar. Vi står idag, liksom 1908 inför en likartad klassproblematik och vi anser att arbetarrörelsen i klasskampen inte alltid kanske kommit så långt som vi vill inbilla oss själva.

Vi tänker inte tyst acceptera detta, vi vill väcka folkrörelsen åter en gång och vi vill göra det genom att visa på att frågorna, problemen, och konflikterna inte är några nymodigheter, de är en del av ett systematiskt förtryck av arbetarklassen, och vi tänker göra det, år efter år efter år, tills en förändring kommer till stånd. Människorna kanske går ur världen, men viljan till förändring dör aldrig.

Mattias Aspegren,
Ledamot i Socialisternas nationella ledning från Malmös lokalgrupp av Socialisterna

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER