RSS

Sveket mot de gamla och svagaste i samhället – Ove Gustavsson

Regeringen kör över de svagaste i samhället med sänkta pensioner och högre skatt än för dom som arbetar med samma inkomster. Att vi efter ett långt arbetsliv bakom oss på – ca 50 år och under alla dessa år betalt skatt och avstått pengar till vår egen pension – är det ingen i Alliansregeringen som är intresserade av att diskutera. Detta är äkta högerpolitik.

Det märks tydligt att det är samma Allians och sammansättning av politiska partier i Sveriges regering som styr Västerviks kommun. När det skall sparas i kommunen för att få budget i balans är det pensionärer, arbetslösa och sjuka som det skall sparas på. Samma äkta högerpolitik som alltid varit och alltid kommer att bestå. På riksnivå är det Reinfeldt som ser till att klassklyftorna blir större och större för varje minut. Allt fler blir arbetslösa för varje minut, allt fler blir utförsäkrade från våra trygghetssystem för varje minut. Vår gemensamma egendom, de statliga bolagen, säljs ut med rasande fart. I Västerviks kommun är det Hjalmarsson som i rasande takt privatiserar så mycket som möjligt.

Spelar det någon roll om skolor, sjukhus, bibliotek, förskolor, äldreboenden och städverksamheter är i offentliga eller privat regi? Ja, det gör det. Detta är verksamhet som en gång byggdes upp som vår gemensamma sektor. Detta gjordes för att våra behov och inte vår betalningsförmåga ska avgöra tillgången till sociala nyttigheter. Detta gjordes för att det ska finnas demokratisk styrning samt politisk insyn i verksamheterna.

Ove Gustavsson,
fd. ordförande Västerviks Socialistförening tillika tidigare ordförande Västerviks LO-sektion

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER