RSS

Ära den som äras bör, Stavbom – Jacob Hoffsten

Svar till Magnus stavboms insändare, ”Kritiserar utan egna idéer”, VT 22/7. Min insändare försökte ingalunda ge en heltäckande bild av Almedalsveckan, det vore en omöjlighet, ”ära den som äras bör” brukar det heta och såväl Moderaterna som Vänsterpartiet får den kritik jag anser er förtjäna för ert politiska hyckleri. Detta hyckleri består i att utge sig för att vara vad ni inte är. Moderaterna utger sig för att vara ett ”arbetareparti” trots att de konsekvent företräder överklassens intressen. Vänsterpartiet utger sig för att vara ett ”välfärdsparti” trotts att ni  deltar i nedskärningspolitiken och så gjort i 20 år.

Två bra exempel på detta är att Vänsterpartiet stöttat; försämringar är höjda patientavgifter inom landstinget i Kalmar Län och de stora nedskärningarna vid Sundsvalls sjukhus (där 700 personer ”sparas” bort). Räcker inte detta kan man enkelt hänvisa till alla nedskärningar, avregleringar och privatiseringar som genomfördes under Perssons regeringar, regeringar som inte kunnat bestå utan Vänsterpartiets stöd.

”Storartat” av Stavbom att gnälla på hur Socialisterna använder sin fullmäktigeplats. En sak  som står klar är att vi till skillnad från Vänsterpartiet inte använder den till att jamsa med de borgerligas försämringspolitik och komma med uddlösa utspel om formgivning och grammatik i de borgerliga förslagen (budgetdebatten). Förövrigt visade VT i sin kartläggning av deltagande i debatter att vår ledamot är bland dem som yttrar sig mest i fullmäktige.

På det möte jag deltog i med Vänsterpartiets lokalavdelning var skiljelinjen tydlig då ni – till skillnad från Socialisterna – ville fortsätta det förödande bortkompromissandet av allt vad socialism och principer heter för att ”få vara med”.

Vi använder vår kommunfullmäktigeplats till att motsätta oss försämringarna, erbjuda alternativ, samt att belysa frågorna för allmänheten. Vår ståndpunkt är enkel; välfärden måste försvaras och idag är detta en ståndpunkt som vi sannerligen är ensamma om att hålla.

Jacob Hoffsten
2:a namn för Socialisterna -Välfärdspartiet

Magnus Stavboms inlägg: Kritiserar utan egna idéer

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER