RSS

VAL2010: Hälften klart, hälften kvar

sön, aug 15, 2010

Aktiviteter

Lördagen den 14 augusti inledde Socialisterna – Välfärdspartiet i Västervik utdelningen av valkampanjens andra flygblad. Del två av valkampanjen inleddes med traditionsenlig torgaktion med flygblad, bokbord och kaffe. Samma dag tittade även Centerpartiet ut från sina parlamentariska församlingar och kommunala förvaltningar.

Foto: nyttarbetarparti.se

Socialisterna – Välfärdspartiet har nu delat ut det första flygbladet ”Bort med borgarregeringen” till alla hushåll i Västervik centralort samt i bruksorterna, Ankarsrum, Gunnebo, Verkebäck, Hjorted, Totebo, Överum, Edsbruk och Gamleby. Nu väntar utdelningar av flygblad nr. 2, ”Inga fler nedskärningar”.

Det var detta flygblad som Västerviks socialister började sprida i Västerviks centrum under lördagen.  Nedan följer ett urdrag ur flygbladet rörande frågan ”Vem är bakåtsträver?”

Vad vi idag ser är en återgång till allt större klasskillnader i ett samhälle där alla inte behövs. Målet för dagens etablerade partier är inte längre arbete åt alla, utan en arbetslöshet på ca fyra procent, vilket man inte ens lyckas med då vi har en arbetslöshet på nio procent och dessutom Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Sedan 1990-talet har 300 000 jobb skurits bort från den offentliga sektorn, vilket är en del av förklaringen till den stora arbetslösheten. Med de nedskärningar och privatiseringar som sker går vi alltmer mot ett samhälle där trygghet, bra vård och utbildning bara är för de rika, ett samhälle som vi hade under det tidiga 1900-talet, innan välfärdssamhället. De borgerliga som skär ner och säger att de står för ”förnyelse” vill i själva verket vrida utvecklingen tillbaka.

Foto: nyttarbetrparti.se

Centerpartiet valde som nämnt att inleda sin valkampanj samma dag. Intresset för detta var dock minst sagt svalt. Intressantast med Centerpartiets ”torgmöte” var att detta parti som säger sig slåss för en ”levande landsbygd” inte ville lova att man inte skulle lägga ner några landsortsskolor.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER