RSS

”Klassresa” i Stockholms innerstad – Daniel Ankarloo

Socialdemokraterna i Stockholm vill ha butlertjänster för stressade innerstadsbor. Det är pinsamt att ens behöva fråga, skriver Daniel Ankarloo. När ska butlern få tid att älska och skratta?

Den ledande socialdemokratin i Stockholm har på DN Debatt (2010-08-16) föreslagit det man själva betecknar som ”butler-liknande tjänster” till tjänst för pendeltågs- och T-banependlande stockholmare. Tillsammans med det omhuldade rut-avdraget, misstänker man, ytterligare ett led i att underlätta för en relativt välbetald och framför allt i massarbetslöshetens Sverige ändå sysselsatt tjänstemannaklass att ”få livspusslet att gå ihop”.

Förslaget presenteras dessutom under rubriken ”när ska vi stockholmare få tid att älska och skratta?” och innefattar tjänster som tvättning och inköp av dagligvaror samt ”din allt-i-allo”. Allt ska behändigt kunna beställas på morgonen och sedan hämtas ut på kvällen på väg hem från jobbet.

Hip-Hip-gänget Johan Wester och Anders Jansson hade ju en sketch som de kallade ”dagens I-landsproblem”. Nu presenterar det Socialdemokratiska Arbetare Partiet dagens ”problem för de relativt välbeställda Stockholmspendlarna”, att de inte får nog tid att älska och skratta – och därför kan vara betjänta av butlers på T-banan. Men det är pinsamt att ens behöva fråga. När ska butlern få tid att älska och skratta?

Ja, det är ärligt talat svårt att dölja sin upprördhet över den av överklassmentalitet alltmer anfäktade socialdemokratin i Stockholms innerstad. Vilken del av arbetarrörelsen i Sverige i övrigt lever det liv de lever?

Socialdemokraterna i Sverige föddes en gång ur och byggde en gång vårt välfärdssamhälle utifrån de arbetande människor som tvättar tvätten och som var butlers. Idag formerar en ledande socialdemokrati oförblommerat sin världsbild hos den grupp i samhället som istället hämtar ut den tvättade tvätten och i övrigt vill omgestalta det offentliga rummet på ett sådant sätt att just de själva får mer tid att älska och skratta. Detta dessutom samtidigt som de allt färre offentligt anställda i de till bristningsgränsen underbemannade välfärdsverksamheterna runtom i landet, efter 20 år av nedskärningspolitik, kan allt annat än skratta åt det som sker.

Jag har påpekat det när det gäller det så kallade rut-avdraget, men upprepar att offentliga medel i termer av skattepengar och/eller skatteavdrag bör i dagsläget endast användas för att ”skapa jobb” i tjänster som den enskilde individen inte kan utföra själv. Fullt friska människor kan tvätta sin egen tvätt och städa sitt eget hem – men den blindtarmsinflammerade patienten kan inte utföra sin operation själv utan en anställd kirurg och hemtjänsten ska finnas till för de gamla och sjuka.

Men hur som helst, bara språkbruket ”butler” och ”din allt-i-allo” visar hur den ledande socialdemokratin nu har gjort en ny ”klassresa” – den från att att vara av den arbetande klass som tjänar och tjänas ut av överklassen, till att själva bli den klass som vill betjänas.

Tage Erlander och Olof Palme sa en gång att man måste ”lyssna till rörelsen”. Men vilken rörelse är det socialdemokratin i Stockholms innerstad nu lyssnar till?

Daniel Ankarloo,

Lektor i socialt arbete, Malmö Högskola och författare till Marknadsmyter (ETC Förlag)


VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER