RSS

VAL2010: Johannes Regell i Radio Kalmar

tor, aug 19, 2010

Intervjuer, Politik

Foto: Tobias Sandblad/SRDet är inte särskilt ofta företrädare för Socialisterna tillåts tala i radio. Detta är dock en intervju med Johannes Regell, ordförande Västerviks Socialistförening i Radio P4 Kalmar. Intervjun rör inte bara valet och Socialisternas arbete i fullmäktige, utan handlar även om perspektiv på samhällsförändring samt den alltid lika intressanta ”pengafrågan”.

Foto: Tobias Sandblad/SR

Här finns intervjun på Radio P4 Kalmars hemsida.

Intervjuare: Tobias Sandberg (TS).

JR: Jag heter Johannes Regell och jag företräder Socialisterna – Välfärdspartiet.

TS: Ni började som ett parti lokalt här i Västervik?

JR: Det stämmer vi bildades 2003 i samband med lite olika händelser samma år. Kommunal strejkade, Hjalmarsson tog betalt för vår skolmat på Västerviks gymnasium och USA invarderade Irak. Kring allt det här organiserade vi protester ur vilka Socialisterna sedan föddes.

TS: Hur har det varit sista mandat perioden att sitta när man blivit lite varma i kläderna? Du sitter ju i det beslutande organet i Västervik.

JR: Det stämmer. Ja vad kan man säga? Två saker framförallt, för det första tycker vi att det är lyckat. Vi hade inga illusioner när vi ställde upp i valet för fyra år sedan om att kunna ”förändra världen” från Västerviks kommunfullmäktige. Vi ställde upp för att ha en plattform för agitation. Vi menar att vi måste bygga en rörelse igen och i det använder vi parlamenten för att få ut vårt budskap. Och det har vi gjort i allra högsta grad. Det man också kan säga att man har dragit som lärdom av detta är att det politikerförakt som finns bland medborgare, är fullständigt berättigat. Det är vad man har lärt sig av att sitta där i fyra år och lyssna på dem som är där inne. Det är en sorglig samling kan man säga, i allra högsta grad.

TS: Och du är inte sorglig?

JR: Det får var person själv bedöma. Det jag menar är att det är en enorm samstämmighet där inne, alla tycker lika dant. Och då börjar folk resonera kring varför man skall rösta, varför man skall bry sig när alla ändå är likadana och det stämmer. Det är inte medborgarna som har fel, det är politikerna som beter sig.

TS: Är det detta som motiverar uppkomsten av nya partier kanske?

JR: Ja, jag är övertygade om det. Vi hade inte funnits idag överhuvudtaget om inte arbetarrörelsen dvs. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade blivit precis som Moderaterna. Då hade vi inte behövt vår organisation.

TS: Hur lokala är ni? Du nämner Irak-kriget och annat här.

JR: Ja, vi är en lokal organisation som verkar lokalt. Vårt motto är att ”gräva där vi står”. Men det är inte bara lokala frågor vi gräver vi, vi gräver i det mesta vi tycker är viktigt. Inte så mycket kring Irak-kriget, det var mer i början. Vi verkar där vi är men vår agenda är mycket större än Västerviks kommun.

TS: Och nu finns partiet lokalt också på några andra ställen?

JR: Det stämmer. Under det gångna året har vi spridits utanför Västervik också, till Norrland, Skåne och Östergötland.

TS: Hur ser dem andra partierna på er, på Socialisterna?

JR: Dem tycker nog att vi är helt galna antagligen och det ser jag som positivit. Vi är inte inröstade där för att vara en i mängden, vi är inröstade för att göra något annat. Dem vill inte helst inte ha med oss att göra, överhuvudtaget. Det finns lite olika förklaringar från olika håll varför det ser ut så där. Jag menar framförallt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är väldigt rädda för oss i och med att vi utgör ett hot mot dem. Dem ser att vi stärks hela tiden.

TS: Stärks ni hela tiden? Ni har inte så många mandat.

JR: Nej, men vi stärks som organisation och som rörelse växer vi hela tiden. Medan dem försvagas, folk flyr fackföreningar, folk lämnar partier, folk slutar engagera sig och ungdomar skiter i allting. Och så frågar journalister ”hur skall man göra för att engagera ungdomar”. ”Det är inget problem”, säger jag. Vi har gjort det i sju år och är experter på det. Som rörelse stärks vi hela tiden. Du kom in på mandaten här och det har ju inte varit något val på dem senaste fyra åren så det får vi se igen och jag tror det kommer visa sig där också.

TS: Vad har du lyckats åstadkomma under dem fyra åren?

JR: Det vi har åstadkommit är precis det som var syftet med att ställa upp. Vårt budskap har spridits till fler som vi annars inte hade kunnat nå. Fler vet vilka Socialisterna är, fler vet vad vi vill och vi för ett jävla väsen. Och det är ungefär det som är vårt syfte med allt det här.

TS: Hur har ni lyckats med att få genomslag för er politik då?

JR: Vi har inte fått något genomslag överhuvudtaget. Man måste skilja på sakerna här. Vi har inte fått igenom några frågor, för när det är omröstning är det i princip en röst mot resten, genom att dem tycker lika dant. Vad det handlar om är att vi har fått ut det, fler vet vad vi vill, fler vet vad vi står för, att vi inte viker oss, att vi håller vad vi lovar osv. osv. Vi har strött grus i Hjalmarssons maskineri kan man säga.

TS: Har det varit värt att rösta på er, som i förra valet trots att ni inte kunnat besluta igenom något?

JR: Det är en konstig fråga att ställa till mig, den skall du egentligen ställa till dem som röstat på oss. Jag tycker ju självklart det.

TS: Man vill ju gärna att dem man röstar på skall kunna få något uträttat.

JR: Absolut! Men man måste förstå också, vad det är vi vill som Socialisterna. Det vi vill kan man inte genomföra bara sådär för att man får ett antal röster. Det krävs en rörelse underifrån, att människor är beredda att slåss och kämpa för ett bättre samhälle. Först då kan vi få det. Och det är vårt budskap också. Vi säger aldrig ”rösta på oss så löser vi era problem”, utan det är tvärt om ”organisera er!”

TS: Ni måste bli ordentlig stora innan ni kan börja genomföra era program?

JR: Exakt! Och det hänger inte bara på mandatplatser utan det är ett rörelseperspektiv. Människor, vanliga människor måste börja engagera sig. Först då kan vi förändra världen till det bättre.

TS: Vad vill ni då, om man skall sammanfatta det på 20 sekunder?

JR: På 20 sekunder? Oj! Ja vi vill skapa ett samhälle som är mer jämlikt, kan man säga. Långsiktigt vill vi ha ett samhälle där det inte finns några klasskillnader eller klasser över huvudtaget. Men vad det handlar om idag är att vi måste försvara det som vi har uppnått. Vi måste försvara det man kallar för ”välfärdssamhället”, det som vi har rivit ner i 20 år, alla partier har gjort det. Vi måste börjar försvara det, vanliga medborgare måste börjar försvara dem här landvinningarna.

TS: Ni säger totalt nej till alla nedskärningar?

JR: Japp!

TS: Hur går det i en tider när man inte har några pengar?

JR: Ja, det kan du diskutera hur länge som helst hur vida vi inte har pengar. Jag menar att det stämmer inte vi har ju pengar. I senaste flygbladet som du ser här, ser vi hur mycket svensk rikedom ökat de senaste 20 åren. Vaddå inga pengar?

TS: Man får ta från dom rika för att finansiera?

JR: Ja precis, vi har ju gjort tvärt om i 20 år. I 20 år har svensk överklass berikat sig enormt medan vi fått det sämre. Vi har fått sämre skola, sämre äldreomsorg, sämre pensioner och sämre sjukvård.

TS: Kan du utveckla den här tankegången kring att det borde finnas pengar till att låta allt vara som det är och inte skära ner?

JR: Till och med göra det bättre, skulle jag vilja tilläga, vi kan anställa fler. För det första måste vi se att Sverige har blivit rikare vart enda år sedan andra världskrigets slut med några undantag på 90-talet. Sen skall man veta att det här balanskravet, som är kärnan i diskussionen. Det finns ett balanskrav som säger att kommunerna måste gå med överskott, det infördes år 2000 av Göran Persson. Innan detta fanns inget balanskrav, så det är ingen naturlag för det första, det är en politisk fråga. För det andra skall man se att Västerviks kommun har gått med underskott de flesta åren, de senaste tio åren, oavsett vilka som styrt och ingen har dött av det! Så det här är ett hjärnspöke så att säga. ”Åh vi måste gå med överskott”, nej det måste vi inte alls det! Det är en politisk diskussion, det är inte fråga om en naturlag. Och vi menar att det är viktigare för oss som socialister att ta ansvar för att ungdomarna har en skola där dem lär sig läsa, att dem gamla har en äldreomsorg där dem får en jävligt värdig ålderdom än att ta ansvar för Göran Perssons nedskärningskrav. För det är vad det handlar om. För varje gång man sitter i en kommun och skär ner så anpassar man sig till nedskärningspolitiken och det första steget för att bryta den här utvecklingen, det är att säga nej!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER