RSS

Nej till nedläggning av landsbygdsskolor – J. Regell, J. Hoffsten & O. Gustavsson

Den senaste tiden har vi läst i tidningarna om nedläggningshoten mot en mängd skolor på småorter i Västerviks kommun. De etablerade partierna i kommunfullmäktige kommer troligen att vara överens om nedläggning den dag beslutet skall tas. Överens på samma sätt som de varit när det rört nedskärningar inom äldreomsorg och minskning av antal lärartjänster i kommunen, överens som de varit när de höjde sina egna löner.

Nedläggningshotet mot de olika skolorna är bara ett led i den nedskärningspolitik som inte bara förs i Västerviks kommun utan i landet som helhet. En politik där vår gemensamma välfärd, skola vård och omsorg får allt mindre del av den gemensamma rikedomen och alltmer pengar flyttas till privata fickor.

Samtidigt som politikerna säger att det inte finns pengar nog till skolor och välfärd blomstrar andra delar av samhället, de rika blir allt rikare och aktieutdelningarna slår ständigt nya rekord!

Det finns pengar till vår välfärd, vi behöver inte lägga ner några skolor av ekonomiska skäl. Skolorna på Västerviks småorter är inte bara viktiga för eleverna utan även för att samhällena ska leva vidare.

Frågan står inte mellan stad och landsbygd, utan mellan allmän välfärd och privat berikning. Därför säger vi i Socialisterna – Välfärdspartiet nej till skolnedläggning på samma sätt som vi sagt nej till alla typer av nedskärningar och försämringar för vanligt folk under de fyra år vi haft vårt mandat i fullmäktige.

En röst på Socialisterna – Välfärdspartiet är en röst för bevarandet av skolan och den gemensamma välfärden!

Johannes Regell, Jacob Hoffsten och Ove Gustavsson,
Socialisterna – Välfärdspartiets tre ”toppnamn” till valet i Västervik

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER