RSS

VAL2010: Torgaktioner i Västervik

tis, aug 31, 2010

Aktiviteter, Huvudnyheter

Två möten kommer hållas, på ovanstående plats, datum och tid. Vi kommer hålla tal, bjuda på fika, musik och spektakel.

Talare: Johannes Regell, Marcus Jansson, Mattis Willysson, Jacob Hoffsten, Lars Forsberg, Magnus Johansson (endast den 4/9) och Kristoffer Jannas (endast den 11/9).

Talen kommer behandla frågorna: Vad är nedskärningar? (M. Jansson), Vad är välfärdens syfte? (M. Willysson), Har vi råd med välfärden? (J. Hoffsten), ”Balanskravet” en naturlag? (J. Regell) och Välfärdsfrågan och slipsfascismen (L. Forsberg). K. Jannas kommer behandla bostadsfrågan och M. Johansson kommer behandla dagens situation på arbetsmarknaden.

Musikant: Tommy Knyckare (ej den 4/9).

Sprid ordet och välkommen!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER