RSS

Lars Forsberg – Om den växande ”slipsfascismen” (video)

sön, sep 12, 2010

Tal

Tal hållet den under torgmöten på Spötorget i Västervik innan valet 2010 av Lars Forsberg, medlem i Västerviks Socialistförening.

I förra valet fick Sverigedemokraterna ett stor uppsving, samtidigt som liknande organisationer har funnits över hela Europa. Även extremhöger och nynazistiska organisationer får allt fler medlemmar världen över. Men vad beror det på och hur kan man stoppa det?
Vi går idag mot ett hårdare klassamhälle. Ojämlikheten mellan de rika och resten av befolkningen ökar för var dag som går. Finanskrisen har spätt på den redan höga arbetslösheten och pensionerna sänks.

Samtidig fortsätter såväl socialdemokratiska som borgerliga partier att förstöra den välfärd och trygghet som arbetarrörelsen byggde upp under förra århundradet. Vi lever med andra ord i otrygga tider. I dessa otrygga tider har många lätt att tro Sverigedemokraternas och andra högerradikalas lögner, om att den ökande otryggheten beror på invandring. I synnerlighet när övriga politiker skryter om hur ”bra det går för Sverige” utan att nämna alla de fel och brister som finns.

Problemen grundas dock inte på invandring utan på det faktum att vi lever i ett samhälle som grundas på att vissa tjänar pengar på andras arbete. Den rika eliten som berikar sig på oss andra är problemet, inte invandringen. Samtidigt som vi lever allt otryggare och fattigare liv slår aktieutdelningarna nya rekord för var år som går. Och den rikaste procenten av samhällets medborgare kontrollerar 25 procent av de finansiella tillgångarna medan 80 procent av alla hushåll inte ens har någon finansiell förmögenhet.

Men samhället behöver inte vara ojämlikt och otryggt. Sverige är idag faktiskt rikare än det någonsin har varit. För att fördela dessa rikedomar krävs det dock att vanliga människor, såväl invandrare som svenskar står enade och gemensamt försvarar sina rättigheter.

Att invandrare och svenska arbetare ställs i konflikt med varandra, som de främlingsfientliga partierna vill, gynnar endas de rika. Om invandrare, svenskar, arbetande, arbetslösa och pensionärer gemensamt bygger upp en arbetarrörelse kan vi både bekämpa Sverigedemokraternas rasism och den borgerliga alliansens försämringspolitik.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER