RSS

Marcus Jansson – Vad är en nedskärning? (video)

sön, sep 12, 2010

Tal

Tal hållet den under torgmöten på Spötorget i Västervik innan valet 2010 av Marcus Jansson, kassör Västerviks Socialistförening.

Ja, vad är en nedskärning? Ja nedskärningar är beslut som fattas i våra folkvalda församlingar, det vill säga i kommun, landsting och riksdagen. Men det är sällan politikerna själva kallar sina nedskärningar för just nedskärningar. Utan man använder istället ord som låter positiva och bra. Ord som effektivisering eller besparing. Att något är effektivt är givetvis bra och att man spara något istället för att slösa bort det, är också bra för då kan man använda det senare och satsa det där det bättre behövs.

Men vi socialister använder dock inte politikernas språk, vi använder inte ord för att dölja och maskera, vi använder ord för att förklara och avslöja. Så vad är då en nedskärning vad får den för konsekvenser? Nedskärningarna är en minskning av utgifter, av vår gemensamma välfärd, dvs. vår gemensamma skola, vård, omsorg och socialförsäkringar. Nedskärningarna har nu pågått i 20 år i detta land och sammanlagt har man skurit bort ca 200 miljarder kronor från välfärden sedan 1990 och detta har alla partier från höger till vänster varit med om. Detta är rätt mycket pengar och det kan jämstallas med den totala sjukvårdsbudgeten som uppgår till ungefär samma summa. Det är med andra ord inte konstigt om vi upplever att välfärden har försämrats  när var tionde anställd blev uppsagd inom vård och omsorg under 90-talet.

Nedskärningarna i våra välfärdssystem är attacker mot oss eftersom att vi behöver välfärden för att kunna leva ett gott liv. Ju mer vi skär ner desto sämre får vi det, inget konstigt med det. Och framförallt är det våra unga och gamla som har fått betala ett högt pris för dem senaste 20 årens nedskärningar. Efter dem sista fyra åren med regeringen-Reinfeldt har det blivit tuffare även för arbetslösa och sjuka. Det är en attack mot oss när a-kassa mer liknar ett förstärkt socialbidrag. Eller när pensionssystemet sparats ner och mer liknar ett lotteri.

Nedskärningarna av vår välfärd har nu pågått i 20 år och det är dags att säga nej. Därför ställer vi upp i valet i Västerviks kommun och en röst på oss är en röst mot nedskärningar.

Tack för mig!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER