RSS

VAL2010: Socialisterna håller låda

sön, sep 12, 2010

Aktiviteter

Lördagen den 4 och 11 september höll Socialisterna – Välfärdspartiet låda på Spötorget i Västervik. Temat för torgmötena var ”välfärden och försvaret av välfärden mot politikernas nedskärningar” samt ”bostadsfrågan och bostadskrisen i Sverige”. Under ca fyra timmar vardera lördag ekade den socialistiska agitationen i Västerviks centrum varvat med musik. Här följer utdrag från de olika talen.

”Bostadsbolaget presenterar ny satsning (tälten) endast 6000 kronor”.
Foto: nyttarbetarparti.se

Under torgmötet lördagen den 4 september bjöd Socialisterna på soppkök med anledning av vad man beskrev som ”fattigsveriges återkomst”. Den 11 september hade tält rests framför det kommunala bostadsbolaget med en satirisk banderoll. Syftet var att ge Bostadsbolaget en känga för att man i ”allmännyttan” tar ut högre hyror än de privata hyresvärdarna.

Först ut som talare var Marcus Jansson, kassör för Västerviks Socialistförening. Marcus utredde frågan om vad en nedskärning är för något.

Ja, vad är en nedskärning? Ja nedskärningar är beslut som fattas i våra folkvalda församlingar, det vill säga i kommun, landsting och riksdagen. Men det är sällan politikerna själva kallar sina nedskärningar för just nedskärningar. Utan man använder istället ord som låter positiva och bra. Ord som effektivisering eller besparing. Att något är effektivt är givetvis bra och att man spara något istället för att slösa bort det, är också bra för då kan man använda det senare och satsa det där det bättre behövs.

Marcus Jansson. Foto: nyttarbetarparti.se

Mot slutet av sitt tal tog han upp konsekvenserna av de senaste 20 årens utveckling mot hårdare klassamhälle genom just nedskärningar. En utveckling som intensifierats under den nuvarande regeringen-Reinfeldt.

Nedskärningarna i våra välfärdssystem är attacker mot oss eftersom att vi behöver välfärden för att kunna leva ett gott liv. Ju mer vi skär ner desto sämre får vi det, inget konstigt med det. Och framförallt är det våra unga och gamla som har fått betala ett högt pris för dem senaste 20 årens nedskärningar. Efter dem sista fyra åren med regeringen-Reinfeldt har det blivit tuffare även för arbetslösa och sjuka. Det är en attack mot oss när a-kassa mer liknar ett förstärkt socialbidrag. Eller när pensionssystemet sparats ner och mer liknar ett lotteri.

Nästa talare var David Gelebo. Gelebo var med vid Socialisternas bildande 2003 i Västervik och är idag bosatt i Malmö och är där aktiv i Malmös lokalgrupp av Socialisterna.

När vi socialister använder begreppet välfärd eller välfärdssamhälle syftar vi på arbetarrörelsens strävan att skapa ett jämlikare samhälle. För hundra år sedan hade vi ingen välfärd att tala om. Då hade vi istället fattigvård och fattigvård och välfärd är två helt olika saker.
Fattigvården bygger på välgörenhet, dvs. gåvor från de som har till de som inte har. Ungefär som i Emil i Lönneberga, när han går med en korg mat i juletid till de fattiga på fattighuset. Fattigvården bygger alltså på att de rika ger till de fattiga istället för att bygga på solidaritet.

David Gelebo. Foto: nyttarbetarparti.se

Gelebo tog även upp frågan om den sk. ”valfrihetens” inverkan på välfärdssamhället.

Valfrihet, som borgerligheten pratar om i detta sammanhang är precis som fattigvården helt skild från välfärden. Välfärden skall skapa jämlikhet och socialtrygghet vilket innebär är att man slippa välja. Vem känner sig trygg av att tvingas välja mellan olika fonder för sin pension? När det finns över 700 fonder att välja mellan så skall man ha på ungefär lika mycket tur som när man spelar lotto, om man skall träffa rätt.
Ett lotteri ger kanske spänning men aldrig trygghet. Att som politikerna säga sig vilja ”öka valfriheten för välfärdens skull” vore som om Volvo tog bort sina säkerhetsbälten för ”säkerhetens skull”.

Efter David talade Jacob Hoffsten, styrelseledamot i Västerviks Socialistförening om välfärdens sk. ”finansieringsproblem”.

Vi har nämligen allihop i snart 20 års tid blivit matade med propaganda från politiker och självutnämnda experter som alla stått eniga och sagt att vi inte har råd med vår välfärd. Dem har sagt att när vi byggde ut vårt välfärdssamhälle tog vi mer pengar än vad vi hade, att vi levde över våra tillgångar. Dem säger nu att vi måste skära ner i vår välfärd för att förhindra en samhällsekonomisk kollaps. Detta har man sagt enträget i snart 20 år. De borgerliga ekonomerna och politikerna som sagt detta har använt samma metod som Adolf Hitler använde i trettiotalets Tyskland. Nämligen den taktik som säger att om upprepar man en lögn tillräckligt många gånger så blir den en sanning. Men det förändrar inte det faktum att det är en lögn att vi inte har råd med vår välfärd. Och detta kan vi faktiskt bevisa.

Jacob Hoffsten. Foto: nyttarbetarparti.se

Efter att ha redogjort för en rapport från finansdepartementet som på det brutalaste vis grusar all den propaganda om den offentliga sektorns kommande ”ekonomiska kollaps”, var det dags för Hoffsten att dra slutsatser.

Nej kamrater, sanningen är den att man skär faktiskt inte ner för att rädda samhällsekonomin, för den behöver som vi nu kan se inte räddas, den är stark i sig. Nedskärningarna sker för att stjäla från vår gemensamma rikedom och ge till dem som redan har ett överskott på pengar. Nedskärningarna sker för att försvaga oss arbetande, arbetslösa, studerande, och pensionärer, vi som aldrig får ta del av den rikedom i samhället som vi alla har varit med och skapat.

Så därför, därför är det dags att vi vaknar upp vi måste börja se igenom politikernas lögner, vi kan inte acceptera det här längre. Vi måste säga ifrån när dem skär ner i vår välfärd. Vi har råd med vår välfärd, det vet vi om. Men en sak som vi också måste vara säkra på är att vi har inte råd att stå stillatigande medan dem snor ifrån oss det som är vårt.

Mellan varje talare spelade Tommy Knyckare från Trollhättan röda visor om kärlek till motstånd och frihet och hat mot förtryck och ofrihet.

Tommy Knyckare. Foto: nyttarbetarparti.se

Mötenas tredje talare var Johannes Regell, ordförande för Västerviks Socialistförening och kandidat för Socialisterna – Välfärdspartiets i Västerviks kommunfullmäktige sedan 2006. Regell behandlade frågan om hur välfärden kan och måste försvaras.

För att tvinga oss i kommunerna att själva sköta välfärdsslakten införde Göran Persson år 2000 i Kommunallagen det sk. balanskravet. Balanskravet säger kortfattat att varje kommun måste gå med ekonomiskt överskott under en två års period. Samtidigt som man tvingade kommunerna att gå med överskott ökade man kommunernas ansvarsuppgifter och minskade deras resurser. Så föddes politikernas ständiga fras och eviga ursäkt för nedskärningspolitiken att: ”Det inte skulle finnas några pengar”.

Johannes Regell. Foto: nyttarbetarparti.se

Hur förhöll sig arbetarrörelsen för hundra år sedan till lagar som förbjöd människor som vi att hålla möten som detta, kritisera den rådande ordningen eller ens organisera sig i en fackförening? Jo arbetarrörelsen förhöll sig till sin tids klasslagar på det enda rimliga sättet, med trots och olydnad. Hade man inte gjort det, hade vi idag fortfarande stått utan rösträtt och utan fackföreningar. Ja, nedskärningspolitikerna hade inte ens haft ett välfärdssamhälle att skära ner på, för det hade aldrig skapats.

Efter Regell var det dags för Lars Forsberg, medlem i Västerviks Socialistförening att tala den ”växande slipsfascismen”.

Lars Forsberg. Foto: nyttarbetarparti.se

Vi lever med andra ord i otrygga tider. I dessa otrygga tider har många lätt att tro Sverigedemokraternas och andra högerradikalas lögner, om att den ökande otryggheten beror på invandring. I synnerlighet när övriga politiker skryter om hur ”bra det går för Sverige” utan att nämna alla de fel och brister som finns.

Men samhället behöver inte vara ojämlikt och otryggt. Sverige är idag faktiskt rikare än det någonsin har varit. För att fördela dessa rikedomar krävs det dock att vanliga människor, såväl invandrare som svenskar står enade och gemensamt försvarar sina rättigheter.
Att invandrare och svenska arbetare ställs i konflikt med varandra, som de främlingsfientliga partierna vill, gynnar endas de rika. Om invandrare, svenskar, arbetande, arbetslösa och pensionärer gemensamt bygger upp en arbetarrörelse kan vi både bekämpa Sverigedemokraternas rasism och den borgerliga alliansens försämringspolitik.

Vid mötet den 11 september med temat ”bostadsfrågan och bostadskrisen i Sverige” talade även Kristoffer Jannas. Jannas var som Gelebo med vi bildandet av Socialisterna och är även han idag bosatt i Malmö och aktiv i organisationens lokalgrupp där.

Inte nog med att större delen av Sveriges befolkning är bosatta i kommuner som lider brist på bostäder, än värre är att HELA Sverige lider under avsaknaden av bostadspolitik. Byggs det – byggs det fel (dvs bostadsrätter som kräver insatser i form av lån, lån som många varken vill eller kan ta), byggs det hyresrätter – byggs det för dyrt i form av ”lyxiga hyresrätter” för en välbeställd medelklass som är vana att betala för ”det där lilla extra”. Samtidigt förfaller stora delar av minnet av en aktiv bostadspolitik, dvs bostäder byggda under miljonprogrammet, samman i brist på underhåll och p.g.a. giriga ägare – såväl kommunala som privata.

Kristoffer Jannas. Foto: nyttarbetarparti.se

Jannas tal som var det längsta under mötet gick sedan igenom Sveriges bostadspolitik från 1900-talets början fram till modern tid. Talet avslutades på följande vis.

I dagens Sverige är bostadsfrågan en icke existerande fråga. De spår av bostadspolitik som ändå skymtas är gjorda av borgerliga fötter, vars enda mål är att sparka sönder resterna av den aktiva bostadspolitik som kom att växa fram under 1900-talet.  Lika goda kålsupare är socialdemokratin som sedan länge sett som sin största uppgift i samhället att förvalta de nedskärningar som borgerligheten genomför. Bostadsmarknaden är definitivt inget undantag.

Medan behovet av bostäder ökar, minskar byggtakten. Boverket bedömer att vi behöver bygga ca 38 000 bostäder om året 2008-2012, 2009 påbörjades ca 18 500. Så sent som 2006 påbörjades 41 500 bostäder, men efter det borgerliga avskaffandet av räntebidraget till byggandet av hyresrätter störtdök nybyggnationen.

Marknaden har aldrig innan och kommer heller aldrig i framtiden kunna – eller för den delen vilja – tillgodose folks behov och tillika rättighet till en god bostad till en rimlig kostnad. För att tillgodose denna till synes självklara rättighet krävs det investeringar i offentligt bostadsbyggande samtidigt som allmännyttan bevaras och utvecklas.

Samtliga tal finns i sin helhet i text såväl som på film i talarkivet.
I filmarkivet finns även en sammanställning av mötet.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER