RSS

Myten om välfärdens ”finansieringsproblem” – Jacob Hoffsten

Varje tid har sin myt. I antikens Rom trodde man att man nått den övre gränsen för teknisk utveckling. I det medeltida Europa trodde man att jorden var platt. I dag tror de flesta att vi i Sverige idag inte har råd med vårt välfärdssystem.

Att vår offentliga sektor kostar för mycket, att vi måste skära ner eller privatisera för att rädda vår samhällsekonomi, är en utredd uppfattning. Borgaralliansen har hävdat detta länge och är konsekventa i sin politik för att försvaga den offentliga sektorn genom att sälja ut statliga bolag och skära ner i verksamheterna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet likaså, trots att de säger sig vara välfärdens försvarare så röstar de för nedskärningar och försämringar i våra kommuner och landsting. Sverigedemokraterna å sin sida har även de köpt idén om vår påstådda fattigdom med skillnaden att deras lösning, förutom nedskärningar, är att stänga Sverige för människor som flytt hit från krig och nöd.

Alla är de överens om att välfärden står inför en ekonomisk kris. Men liksom tron att jorden är platt så är tron att vi inte har råd med vår välfärd falsk.

Finansdepartementet kom nyligen ut med en prognos över Sveriges ekonomi för framtiden. Trotts att man varit återhållsam med sina antaganden vad det gäller konjunktur och produktivitetsökning, så kom man fram till att de offentliga finanserna kommer att gå med mångmiljardbelopp i överskott. Detta trots de kommande stora pensionsavgångarna och till och med utan att höja skatten!

Vi har med andra ord råd med vår välfärd, det är dags att vakna upp och se igenom lögnerna om att vi inte har råd. Vi måste försvara vår välfärd mot de nedskärningsbenägna politikerna och ställa krav på en stärkt offentlig sektor. En bra start är att återanställa de 300 000 tjänster som försvunnit från offentlig sektor sedan 1990-talet. Detta skulle inte bara hjälpa till att säkra kvaliteten inom vård skola och omsorg utan även vara ett effektivt sätt att motarbeta den stigande arbetslösheten. Exempel på vad som borde göras i vår egen kommun är att behålla landsbygdsskolorna och återkommunalisera städningen av kommunens lokaler. Vi måste kämpa för att försvara och stärka vår välfärd och för att stoppa den på lögner grundade nedskärningshysterin!

Jacob Hoffsten,
styrelse ledamot i Västerviks Socialistförening
tillika andra namn på Socialisterna – Välfärdspartiets kommunlista

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER