RSS

Valframgång i Kinda också – intervju med Axel Gruvaeus, nybliven fullmäktigeledamot

mån, Sep 27, 2010

Intervjuer, Texter

Idag fick Axel Gruvaeus ett förvånande besked när han blev uppringd av en lokaltidningsjournalist. Han hade visst kommit in i fullmäktige i Kinda kommun, ett besked som alltså valmyndigheten lät dröja en vecka efter valet. Detta innebär att Socialisterna – Välfärdspartiet inte bara är representerat i Västerviks kommunfullmäktige med ett mandat utan även i Kinda kommun, med ett mandat där. Här följer en kort intervju med Axel Gruvaeus, nu kommunfullmäktigeledamot för Socialisterna – Välfärdspartiet i Kinda.

Kan du kort berätta om dig själv, vem är du?
- Jag heter Axel Gruvaeus och är 19 år gammal. Jag har vuxit upp i  Kinda kommun och bor närmare bestämt i Kisa. Jag arbetar som butiksbiträde och ska nu representera Socialisterna i Kommunfullmäktige fyra år framöver.

Hur har valrörelsen varit? Socialisterna är väl nyetablerade i kommunen?
- Exakt, vi har inte funnits länge alls i kommunen. För oss har valrörelsen varit en möjlighet för oss att etablera oss här. Valrörelsen har varit beroende av ett antal eldsjälar som lagt ner mycket arbete. Vilket bevisligen lönade sig. Förutom att delta i debatter och arrangemang så har det varit viktigt för oss att synas och möta människor. Eftersom vi här är så pass nya på arenan har det krävts en del jobb bara för att visa att vi finns.

Hur kommer platsen i kommunfullmäktige att användas?
- Vi kommer att vara en konsekvent röst mot alla nedskärningar och försämringar som kan tänkas komma upp på bordet. Mandatet i kommunfullmäktige kommer även att användas som politisk plattform för att sprida vår politik till bredare publik.

Vad står annars på dagordningen för Socialisterna i Kinda?
- Att få igång en självständig lokalgrupp, att bilda Kindas Socialistförening. Valkampanjen har administrerats från föreningen i Linköping, där jag sitter i styrelsen. Här etablerade vi oss först med valrörelsen. Gräsrotsarbetet kommer självklart inte bara att fortgå utan snarare utvecklas och intensifieras nu efter valet.

Har du några lärdomar av valrörelsen?
- Det har varit väldigt lärorikt på flera sätt. Dels att organisera vår egen valrörelse, men framförallt att möta politiker från övriga läger. Det märks att det finns stor möjlighet att skaka om ordentligt. Man har också fått det bekräftat från väldigt många olika håll hur trötta folk är på samstämmigheten hos de förtroendevalda. Nu i efterhand kan man också se att de stora förlorarna i valet, både på riks och här i Kinda är Socialdemokraterna. Något som säkert hänger ihop med att man slutat driva en konsekvent arbetarrörelsepolitik och istället anpassat sig höger ut.

Valmyndighetens redovisning från valet i Kinda

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER