RSS

Jimmie Åkesson och folkdräkten – Dan Persson

För att understryka sitt svenska arv valde Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att klä ut sig i en av Blekinges så kallade folkdräkter. Dessa dräkter skapades under slutet av 1800-talet av romantiker när nationalstaten var ung. Syftet var att utveckla en ”genuin” svensk identitet, genom att få oss att tro att dräkterna hade en mångårig historisk tradition bakom sig. Fram till 1988 fanns det i Sverige totalt hela 815 påhittade dräkter. Hela projektet är en av medelklassen producerad nationalistisk bluff.

Ett talande exempel är onekligen den gotländska. Ulla Centergran skriver i sin avhandling Bygdedräkter bruk och brukare:

”Från krigsutbrottet och fram till 1920 tillkom inte mer än åtta nya bygdedräkter, varav tre under krigsåren. En av dessa var Gotlandsdräkten. Den skapades 1915 av den till Gotland inflyttade Ella Hellgren, hustru till dåvarande intendenten vid Gotlands Fornsal. Även på Gotland tycks det ha varit svårt att få fram lämpligt underlag till en bygdedräkt. Den dräkt som blev resultatet av hennes arbete har nämligen inte någon större likhet med vad som är känt om det gamla dräktskicket på Gotland, utan kan ses som en ren fantasiprodukt.”

En kanske än mer komisk variant på dräktskapande är den skotska kilten.
I sin strävan att skilja ut sig, särskilt från det irländska arvet, använde de skotska nationalisterna sig av bland annat kilten. Kilten introducerades som om den var av mycket gammalt datum, vissa har gått så långt att den hamnat 300 år före Kristus födelse.

Historikern Hugh Trevor-Roper menar att kilten uppfanns av en engelsk kväkare, Thomas Rawlinsson. Han hade fått rättigheter, år 1727, att utnyttja Invergarrys skogar. Där byggde han en smedja och anställde ”hel hop högländare”. Han kom snart underfund med att deras kläder var dåligt anpassade för trädfällning och arbetet i smedjan, varvid han samman med en skräddare utvecklade en sorts kjol med sydda veck. Något senare upptogs kilten av skotsk överklass och kom att användas som nationalistisk rekvisita.
Nationalister har alltid bluffat sig fram, SD utgör inget undantag. Tidigare yrade de om ”Sveriges stolta traditioner” och hänvisade till vikingatiden. Emellertid, vid den tiden fanns inte Sverige.

Dan Persson,
Oktober 2010

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER