RSS

Linköpings Socialistförening bjuder in arbetarrörelsens organisationer

sön, Nov 21, 2010

Aktiviteter

Följande brev har sänts till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, SSU, S-studenter, VSF, Ungvänster och Lärarförbundet i syfte att försöka ena arbetarrörelsens organisationer i kamp för försvar av välfärdslandvinningar.

Hej!
Vi är Linköpings Socialistförening, en nystartad opinionsbildande förening med fokus på välfärdsfrågor.

Efter decennier av nedskärningar inom vår offentliga sektor tycker vi att det är dags att säga ifrån. Vi måste försvara vår rätt till likvärdig utbildning och bjuder härmed in er till ett planerande möte inför en manifestation mot dessa nedskärningar.

Mötet är tänkt att hållas söndagen den 5e december kl 15.00 på ABF (Snickaregatan 20, 3 trp).

Inga andra än vi kommer att försvara välfärden när Alliansen vill skapa en allt större privat sektor och skära ner på det offentliga. Bara tillsammans kan vi bilda opinion för ett välfärdssamhälle där skolan kan hålla en hög kvalitet oavsett den privata marknadens kriser.

Väl mött
Linköpings Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER