RSS

Lokalgrupp av Socialisterna bildad i Kinda

mån, Nov 22, 2010

Aktiviteter

Lördagen den 20 november hölls ett möte på biblioteket i Kisa. På dagordningen stod bildande av lokalgrupp av Socialisterna i Kinda. På mötet närvarade förutom de fyra initiativtagarna från orten organisationskamrater från Kalmar, Linköping och Västervik. Mötet bjöd på fika, diskussioner, föreläsning samt val av ansvarig för den nystartade lokalgruppen.

Mötet inleddes med att Axel Gruvaeus (nyinvald fullmäktigeledamot i Kinda kommunfullmäktige för Socialisterna – Välfärdspartiet) hälsade alla välkomna. Han berättade om Socialisternas valkampanj på orten och vad man har för planer för framtiden. I lokalvalet i kommunen var Socialdemokraterna de stora förlorarna. De förlorade fyra mandat, ett till Folkpartiet, ett till Sverigedemokraterna, ett till Vänsterpartiet och ett till Socialisterna. Aktivisterna på orten bedrev sin kampanj, med stöd från socialistföreningen i Linköping genom flygbladsutdelningar i bostadsområden och närvaro på lokala marknader.

Frv: Joel Gruvaeus, Alexander Bergqvist, Axel Gruvaeus och Jim Lundgren.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter Gruvaeus genomgång valdes han som sammankallande för den nystartade lokalgruppen. Fika dukades fram och kaffekannan gick runt bordet. Ordet lämnades till Johannes Regell (ordf. Västerviks Socialistförening) som höll en föreläsning om den sk. ”svenska modellen”.
Regell menade att begreppet ”svenska modellen” är lika missförstått och missanvänt som det är vanligt förekommande i den politiska debatten.

Johannes Regell föreläser om den sk. ”Svenska modellen”.
Foto: nyttarbetarparti.se

Budskapet i föreläsningen var enkelt, ”modellen” finns inte längre, oavsett vad man tyckte om den. Kapitalismen har återgått i sitt normaltillstånd som snarare kännetecknas av massarbetslöshet, stor ojämlikhet och hårda klassmotsättningar. Modellens fulla sysselsättning, välfärdsprojekt och klassammarbete (på arbetarklassens villkor) utgjorde en historisk parentes, till vilken vi inte kan återvända – oavsett om vi vill det eller inte.

För att kontakta Kindas lokalgrupp av Socialisterna se ”kontakt”.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER