RSS

”En gymnastisk uppvisning i politisk idioti och folkförakt”

lör, Nov 27, 2010

Aktiviteter, Nyheter

– Efterlängtade fackliga protester och krypande opposition

Torsdagen den 26 november sammanträdde fullmäktige i Västervik i ett extra inkallat möte. Anledningen till mötet var att ”oppositionen” under månadens ordinarie möte (som hölls veckan innan) valde att förhala sitt eget förnedrande avslöjande – som inget annat än bedragare – genom att återremittera ärendet om kontrollstation av strategisk plan.


Medlemmar från Kommunal genomför en aktion mot privatiseringarna.
Foto: nyttarbetarparti.se

Kontrollstationen är ett uppföljningsärende som hålls för att kunna göra korrigeringar i den strategiska planen, dvs. budgeten för kommunen. Vid mötet i juni stod endast två förslag mot varandra. Moderaternas budget med nedskärningar och privatiseringar av kost, städ, parkförvaltning och äldreomsorg mot Socialisternas med satsningar inom alla välfärdsområden genom underbalansering.

Som nyttarbetarparti.se tidigare har rapporterat skedde ingen omröstning mellan de två förslagen vid junimötet då fullmäktiges ordförande Conny Tyrberg (c) valde att förbjuda motförslaget och inte låta det gå till omröstning. Därav överklagade Socialisternas parlamentariska representant detta till Länsrätten i Kalmar. I veckan kom svaret, Länsrätten går på fullmäktiges linje och avslog därmed Socialisternas överklagan. Konsekvensen av detta är enkel: i Västervik kan man inte bedriva oppositionspolitik, något som Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets sk. ”opposition” tydligt visar. Beslutet från Länsrätten kommer överklagas till Kammarrätten.


Foto: nyttarbetarparti.se

Vid mötet i juni hade inte ”oppositionen” något eget förslag, de ville att man skulle vänta tills nu i november pga. det ”osäkra läget i världen”. Socialisternas representant, Johannes Regell menade att man inte kan ”vänta” bort kriser, utan att arbetarrörelsen med kraft måste bromsa krisens skadeverkningar för att inte arbetarklassen skall tvingas betala mer än vad den redan gjort.
Vid torsdagens möte lade ”oppositionen” fram sina tilläggsförslag till Moderaternas budget. Inget eget underlag fanns och deras förslag var många hämtade direkt från Moderaternas budget. Det hela kan tyckas märkligt men kan lätt begripas som ett direkt resultat av två saker.
Dels balanskravet som tvingar kommuner i Sverige att skära ner i välfärdssektorerna och dels ”oppositionens” totala oförmåga att mobilisera mot och utmana de klasslagar som stiftats för att påskynda pulveriseringen av arbetarrörelsens kvarvarande välfärdslandvinningar.

När arbetarrörelsen accepterar borgerlighetens världsbild som sin egen tvingas den också acceptera dess konsekvenser. Därför handlade Socialdemokraternas kritik mot Moderaterna inte om nedskärningar utan om att de inte är tillräckligt bra på att spara, dvs. skära ner. Tidigare har man krävt en skattehöjning, detta har man dock backat ifrån. Istället för att vilja privatisera ”så snabbt” ville dem att Moderaterna skulle vänta och först låta personalen i verksamheterna skära ner på sig själva. Som om detta skulle vara bättre?

Johannes Regell kommenterade skendebatten från talarstolen. Först gav han stöd till de fackliga protester som Kommunal samlat utanför mötet.
Regell vände sig sedan till de fackliga representanter som fanns bland Socialdemokraterna och frågade när de skulle börja försvara sina medlemmars intressen istället för att bara tiga i bänkarna.
– Kritiken mot Moderaternas budget skall inte vara att de inte är tillräckligt bra på att spara pengar, dvs skära ner. Kritiken måste riktas mot nedskärningarna själva. Kritiken måste riktas mot att arbetarklassen nu tvingas betala borgerlighetens kris!

Regell menade att de som ”berikat sig i decennier skulle betala sin egen baksmälla”. Vidare bemötte han resonemanget om att det inte skulle finnas pengar.
– För femte året i rad har aktieutdelningarna i storkapitalet överstigit 100 miljarder kronor. Både Moderaterna och låtsas oppositionen påstår att inga pengar finns. Aktieutdelningarna visar med rakbladsvass skärpa att detta är en lögn.

Anförandet avslutades med att konstatera följande:
– Att mena att vi inte har råd att agera med kraft är det samma som att säga att det är bättre med massarbetslöshet, sämre skolresultat och ökad otrygghet än ekonomiska underskott. Detta är för oss endast en gymnastisk uppvisning i politisk idioti och folkförakt! Vi yrkar avslag på både majoritetens och låtsas oppositionens förslag!


Bakgrund
Propositionsrätt – endast en rättighet för borgerliga partier
Socialister överklagar
Klargöranden och frågeställningar om vår överklagan

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER