RSS

Ny grundlag i Sverige – Axel Gruvaeus

mån, Nov 29, 2010

Texter, Världen runt omkring oss

I dagarna skedde för första gången på decennier en förändring av vårt lands grundlag. Med undantag för Sverigedemokraterna röstades den igenom i enighet mellan samtliga partier i Sveriges Riksdag. Beslutet påbörjades dock redan förra året eftersom det krävs att två separata riksdagar efter varandra fattar beslut för att grundlagen ska kunna ändras.

”Kammaren” med dess 349 riksdagsledamöter.

Innebörden i Svea rikes nya grundlag är väldigt kortfattat att mer makt skjuts över till EU:s beslutande organ i Bryssel, samt att medlemskapet i EU befästs i grundlagen. Att så har skett måste man som socialist se som djupt olyckligt. Förutom att vi nu har grundlagsskyddad marknadskapitalism (det fria kapitalet slås i EU:s stadgar fast som en av de viktigaste punkterna) innebär detta med största sannolikhet ökade möjligheter för våra svenska makthavare att driva igenom en ny nedskärningsvåg och samtidigt skylla på någon annan för att slippa ta ansvar för nedskärningarnas konsekvenser. Varför skulle det skilja sig något från hur det idag ser ut på kommunalnivå? Där till och med de sk. ”arbetarpartierna” sitter och skär ner med regeringsunderlaget som motivation. Att kommande nyliberala reformer kommer försvaras med att det tyvärr är nödvändigt på grund av EU direktiv för man nog lära sig att leva med.

Att våra stora dagstidningar väljer att praktiskt taget tiga om denna händelse, känns för någon som har den kanske naiva inställningen att ”pressens uppgift är att förmedla betydelsefull information till medborgarna ganska skrämmande. Dock inte särskilt förvånande med tanke på den politiska färg majoriteten av dagspressen har. De lär finna det onödigt att skapa opinion kring något man anser vara en naturlig och sund del i den “normaliseringsprocess” vi befinner oss i gentemot övriga Europa.

Intressant här kan Vänsterpartiets agerande tyckas vara; här har kappan vänts efter vinden och utan synbar anledning, resultatet hade blivit detsamma oavsett hur de röstat. Utan att bli allt för raljant vill jag påpeka att det kan tyckas anmärkningsvärt att grundlagsstifta kapitalets makt, av ett parti som på pappret anser sig vara socialistiskt. Förvånad ska man nog inte vara här heller, med ett par lokala undantag kan inte Vänsterpartiet sägas utgöra en socialistisk rörelse eller maktfaktor ens proportionerlig sitt modesta valresultat. Att man då gör vad man kan för att få ingå i den etablerade oppositionen får ses som en logisk konsekvens av förmodligen smått desperata partitoppar.

Olyckligt är att de enda i riksdagen som ställde sig negativa till grundlagsreformen var ett djupt högerkonservativt parti; Sverigedemokraterna. Min förhoppning är att det trots allt inte innebär en ökad möjlighet för dem att profitera på situationen. Även att de självklart skulle vara korkade i fall de inte tog möjligheten.

Jag är också tveksam till ifall detta egentligen kommer innebära några större skillnader för oss socialister i vår strävan för att återskapa en progressiv klassrörelse. Situationen som uppstått är ytterligare ett uttryck för hur maktförhållandet i klasskampen ser ut i dagens Sverige. Uttryck som detta kommer inte låta sig ändras med mindre än jämnstarka rörelser som drar åt annat håll. Utgångsläget förblir för oss detsamma; enas, ta strid, bilda oss och vara tydliga och konsekventa i våra strävanden.

Axel Gruvaeus,
kontaktperson Kindas lokalgrupp av Socialisterna
samt fullmäktigeledamot för Socialisterna – Välfärdspartiet,
november 2010

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER