RSS

Politiskt hyckleri i Sundsvalls kommun – Kalle Wadin Wesslén

Tidningen Dagbladet skrev 30 november om Sundsvallspolitikernas höjda arvoden, förfarandet kring hur dessa nya arvoden antogs och listade lönerna för de ledande politikerna i kommunen. Det konstateras att Sundsvallspolitikerna i princip satte sina egna löner och helt förbigick den arvodeskommitté som egentligen har i uppdrag att besluta kring politikernas löner.

Det har visat sig att Sundsvalls politiker har höjt sina löner med en summa som motsvarar flera heltidstjänster på sjukhuset, och då ska man också komma ihåg att de även redan innan detta var väldigt välbetalda. Att höja lönerna rimmar illa med de nedskärningar vi kan se inom välfärden här i kommunen och i länet överhuvudtaget. Toppolitikerna i Sundsvall har uppenbarligen löner i stil med överläkare och professorer, vilka har mångårig universitetsutbildning och bidrar med stor kompetens till sina respektive yrkesområden. Vilken kompetens bidrar Sundsvalls kommunpolitiker med och vad gör dem förtjänta av drygt dubbla månadslönerna jämfört med vanliga yrkesarbetare i kommunen? Svaret är att de inte har uppvisat just någon annan kompetens än att skära ner och montera ner vår samhälleliga välfärd, det vill säga snarare en stor inkompetens.

Det kan inte vara acceptabelt att samma personer som ligger bakom att så många andra har fått sparken från sina arbeten har dessa oskäliga och orimliga löner. Naturligtvis ska politikerna ha viss ersättning för sitt arbete, men knappast i samma nivå som de har i dag, framförallt inte som deras arbete inte sköts på ett bra sätt, utan de har snarare haft en vårdslös hantering av välfärden, vilket vi kan se effekterna av omkring oss.

Kalle Wadin Wesslén,
Sundsvalls Socialistförening,
December 2010

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER