RSS

Nu skördar vi vad politikerna sår i skolfrågan – Daniel Bergström

Skolan kännetecknas idag av dåliga resultat på de nationella proven och ett ras i lärarförbundets undersökningar om kvalitén. Nedskärningshysterin som råder bland politiker sätter djupa spår även i vårt eget län. Samtidigt som man pratar om att öka kvalitén i skolan skär man systematiskt ner för att ”ta sig igenom” den ekonomiska kris som kapitalismen genomgår. Det är barnen och ungdomar till oss vanliga knegare som får skörda vad politikerna sår.


”Det är en vision som grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och stark framtidsoptimism. Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.”

Så inleds den kommunala budgeten för Kalmar kommun. Det rimmar illa med det faktum att Kalmar kommun rasat från 14:e till 43:e plats  på lärarförbundets rankning av skolor. Rankningen sker utifrån kriterier som lärartäthet, resurser till elever och lärarlöner. Enstaka lärare skall undervisa i stora barngrupper, läromedlen och skolmaterialet är slitet och gammalt och de elever som är i behov av extrastöd får det inte.

Ett uppmärksammat exempel på hur kommunen säger ifrån sig sitt ansvar för sina medborgare är Oxhagsskolan. Skolan förvandlades till en ”alternativ driftsform” (läs: friskola), istället för att tillföra resurser för att göra skolan bra hyr kommunen nu endast ut lokalerna.

Nu har resultaten från de nationella proven i Matematik kommit, vilket med all tydlighet visar att nedskärningarna och besparingarna som genomförts i landets kommuner ger katastrofala följder när hela 17,5 procent av eleverna inte klarar målen. Det gäller med andra siffror var 5:e elev! Detta är en förödande utveckling där dagens ungdomar inte kommer kunna läsa textremsor på TV, eller räkna ihop vad maten man ska köpa på närlivsen ska kosta. I länet hade vi ett högre resultat än någonsin av elever som inte nådde målen.

Det är en genomgående trend vi kan se i länet, oavsett om de så kallade ”arbetarpartierna” är i majoritet eller om majoriteten är borgerlig. Den långsiktiga besparingsstrategin man tillsammans genomfört ger nu resultat. Istället för att agera enligt skollagen som fastslår att ”utbildningen skall vara likvärdig för alla” så väljer man att försöka möta det krav på överskott i kommunernas budget, som krävs av kommunallagen, istället för att satsa på ungdomarna. Man menar att man ”tar ansvar”. För vilka tar man ansvar? Inte är det för oss vanliga lönearbetare och ungdomar som politikerna tar ansvar. Det är vi som får ta smällen för deras försummelse av våra barn och ungdomars framtid.

Daniel Bergström,
Kalmars lokalgrupp av Socialisterna ,
December 2010

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER