RSS

Konsekvensen av sjukhusnedskärningen – K. Wesslén & R. Altin

Det är djupt berörande när läkare vid länssjukhuset i Sundsvall gjort allt i sin makt och känner att det enda som återstår är att säga upp sig. När ett bollande med siffror blir ett bollande med människoliv borde de ansvariga inse att vinstdrivande vård faller på sin egen orimlighet. Behovet av vård minskar inte bara för att kostnaderna minskar. Det går att se att när länssjukhuset skär ner så öppnar privata kliniker istället, vilket visar att vårdbehovet inte minskar, utan istället bara flyttas över någon annanstans.

Att vården tas över av privata kliniker innebär att kostnaderna ökar för patienterna, och vården bör ha patienternas intresse i centrum. Bristen på lungspecialister som finns vid sjukhuset mer eller mindre tvingar patienterna till privata kliniker. Att sjukhusledningen agerar på sådant vis att de lungläkare man väl har säger upp sig gör inte saken bättre.

En lungläkare vid sjukhuset har uttalat sig om bristande rutiner i verksamheten och en arbetsmiljö där 2,5 personer gör jobbet för fyra till fem specialister. Den ständiga underbemanningen leder till sjukskriven personal och sämre vårdkvalitet. De löften som landstingsledningen och sjukhusdirektören kom med tidigare om att omstruktureringen och nedskärningen vid sjukhuset inte skulle försämra vårdkvaliteten har visat sig vara i allra högsta grad osanna. Har man gjort ett misstag som sedan upptäcks, och ingen kan hävda att sjukhusnedskärningen har varit lyckad, så borde det minsta som kan krävas vara att misstaget rättas till.

Kalle Wadin Wesslén, Sundsvalls Socialistförening
Rickard Altin, sekreterare Sundsvalls Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER