RSS

Uppstartsskampanj slutförd i Sundsvall

tor, jan 13, 2011

Aktiviteter

Under sommaren, hösten och vintern 2010 har Sundsvalls Socialistförening bedrivit en flygbladskampanj med 15 000 utdelade uppstartsflygblad för att lansera föreningens start i staden. I kampanjen har de flesta områden av Sundsvalls kommun fått stifta bekantskap med vårt material.

I följande orter och områden i kommunen har flygblad delats ut: Granloholm, Bosvedjan, Ljustadalen, Granlo, Bergsåker, Selånger, Norrmalm, Haga, Skönsberg, Korsta, Sibirien, Tunadal, Ortviken, Matfors, Njurunda, Bredsand, Kvissleby, Skönsmon, Kubikenborg och Nolby. Med detta sagt har det funnits något mer fokus på den norra halvan av kommunen än den södra.

Hur många människor som vi har nått ut till genom att dela flygblad till 15 000 hushåll är svårt att uppskatta, men sannolikt har en betydande del av kommunens invånare fått våra flygblad i sina brevlådor. Ett antal intresserade personer har till följd av kampanjen dessutom kontaktat föreningen.

På det viset har den varit lyckad och uppfyllt målsättningen, som var att lansera föreningen bland lokalbefolkningen samt väcka människors intresse för vår politik och verksamhet. Framöver väntar fler flygbladskampanjer och offensiver från föreningens sida, både i Sundsvall och andra närliggande orter inom Västernorrlands län.

Flygbladet i sin helhet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER