RSS

SOCIALISTDAGARNA 2011

mån, jan 17, 2011

Huvudnyheter

För andra året anordnas Socialistdagarna i Västervik. Denna helg arrangeras av Socialisterna och kommer dels att innehålla landsmöte för organisationen men framförallt föreläsningar och diskussioner. Syftet med dessa dagar är att diskutera arbetarrörelsens situation och framtid.

Socialistdagarna är ett öppet arrangemang för alla som är bekymrade över arbetarrörelsens tillstånd och utveckling de senaste decennierna. Detta självklart för att politiska visioner och mål är viktigare än partitillhörighet. Öppna och breda politiska sammankomster är något som det idag finns alldeles för lite av inom arbetarrörelsen.

Socialistdagarna kommer hållas lördagen och söndagen den 26 och 27 mars. För långväga kamrater vore det bra om man kunde komma redan på fredagen så att vi kan dra igång i tid på lördagsförmiddagen.

Lördagen
Förmiddagen kommer att ägnas åt organisationens utformning och utveckling samt val av ny nationell samordningsgrupp.
Under eftermiddagen tar Daniel Ankarloo, fil dr. ekonomisk historia, vid och kommer att prata om arbetarrörelsens politiska möjligheter att mobilisera arbetarklassen kring försvar av välfärdsinrättningar samt de slutsatser han dragit i sin nyutgivna bok Välfärdsmyter. Eftermiddagens andra föredragshållare är Frances Tuuloskorpi, fackligt aktiv under 33 år som fabriksarbetare, arbetslös, tvätteripraktikant och köksbiträde. Hon talar om vikten av att använda och utveckla kollektiv styrka tillsammans med sina arbetskamrater och om strategi och taktik för en folkrörelse på arbetsplatsen.

Under kvällen blir det samkväm med live-musik. Pól Mac Adaim, skicklig musiker från Irland, kommer att underhålla och framföra irländska rebellklassiker samt egenskrivna sånger.

Söndagen
Under söndagsförmiddagen samlas vi för fortsatta diskussioner med fokus på fackföreningsrörelsen. Inbjudna kamrater från fackföreningsrörelsen i Sverige kommer att ingå i en panel för att utbyta tankar och erfarenheter kring dagens fackliga situation, med temat Hur väcker vi arbetsplatserna? Exakt vilka dessa blir meddelas så snart panelens sammansättning är färdig. Helgen avrundas runt 15.00.

Ange vid anmälan om du/ni är i behov av sovplats eller någon form av specialkost.
Anmälan görs snarast dock senast söndagen den 13 mars till:
Johannes Regell, 0490 250 700, 073 63 57 710 eller Marcus Jansson 070 786 58 40.
Det går även bra att maila till info@nyttarbetarparti.se

VARMT VÄLKOMNA!
med kamratliga hälsningar,
Socialisternas nationella samordningsgrupp,
Johannes Regell, Marcus Jansson, Liselott Grenblad,
Erik Åslund samt Mattias Aspegren

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER