RSS

20 år av nedskärningar och hårdare klassamhälle

ons, feb 9, 2011

Huvudnyheter

Illustration: Morgonrodnad

För andra gången i rad vann den under Fredrik Reinfeldts moderater ledda högeralliansen ett riksdagsval i Sverige. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1914 och Sverigedemokraterna tog plats i riksdagen. Allt detta gör 2010 års val till ett historiskt val. Detta flygblad är inte en valanalys, detta flygblad handlar inte om hur socialdemokratin kan ”komma tillbaka”, inte heller om hur ”hemska rasister” svenska folket har blivit. Detta flygblad handlar om de utmaningar det arbetande och arbetslösa folket står inför i Sverige.

I 20 år har nedskärningar, avregleringar och privatiseringar av offentlig sektor varit den allmänna trenden i svensk politik, oavsett vilka som varit vid regeringsmakten. Ca 300 000 arbeten försvann inom offentlig sektor under 1990-talet. De har inte kommit tillbaka. SJ, Posten, Telia, elmarknaden, Apoteket har sålts ut. A-kassan och sjukersättningen har omvandlats till något som nu mest liknar ett socialbidrag. Pensionssystemet garanterar oss inte längre en god standard på ålderns höst. Det liknar istället mest ett lotteri, där som vanligt de allra flesta förlorar.

Klyftan mellan direktörs- och arbetarlöner har aldrig varit så stort som nu. Barnfattigdomen växer och fattigdomen bland dessa barn fördjupas (mellan 12-15 procent av alla barn lever i fattigdom). Den sociala bostadspolitiken har havererat med både bostadsbrist och ökad segregation som följd. Förorterna blir till invandrargetton, medan stadskärnorna blir till överklassinhägnader. Våra kollektivavtal undergrävs genom lönedumpning. Arbetslivet blir allt hårdare och de tidigare skyddsnäten för arbetslösa och sjuka urholkas allt mer. Sådan är verkligheten för det arbetande och arbetslösa folket. Sverige blir ett allt tydligare och hårdare klassamhälle.

STEG ETT: IFRÅGASÄTTANDE AV ”SANNINGARNA”
Det är ingen vacker verklighet vi står inför. Varför har denna utveckling skett och vad kan vi göra för att bryta den nedåtgående trenden? Till att börja med måste vi ha klart för oss att försämringarna inte är oundvikliga, som politiker, direktörer, ”experter”, ekonomer och andra tyckare vill få oss att tro. Första steget för oss är att ifrågasätta deras ”sanningar”.

Att företagen är ”tvungna” att sänka våra löner och försämra våra anställningsvillkor för att kunna överleva är en lögn. Vinsterna i svenska företag har i princip ökat för varje år som gått sedan 1900-talet. Under krisens år 2009 slog aktieutdelningarna i Sverige rekord på 100 miljarder för femte året i rad. Detta trots krisen.

Att vi inte skulle ha råd med en god skola, vård och omsorg för alla utan måste sälja ut våra välfärdssektorer till privata företag eller fortsätta nedskärningarna är inte heller något annat än lögner.
Faktum är att Sverige aldrig har varit rikare som nation. BNP har aldrig varit så hög som nu och vår produktion har aldrig varit så effektiv. De offentliga finanserna har stora överskott. Trots de senaste 20 årens skattesänkningar. Enligt Finansdepartementets egna beräkningar kommer dessa överskott att öka. De fortgående nedskärningarna i välfärden, under ursäkten att ”vi inte har råd” med en god skola, vård och omsorg för alla, är därför helt onödiga.

Att ”överutnyttjandet” och ”fusket” i vårt sjukförsäkringssystem och a-kassa skulle hota hela socialförsäkringssystemet är också det en stark överdrift. Socialförsäkringssystemet går sedan många år med stora överskott. År 2006 var överskottet på 112 miljarder kronor och inte ens med krisens massarbetslöshet har det vänts till ett underskott. 1990 hade vi knappt två procents arbetslöshet och då hade vi 90 procent i a-kassa och sjukersättning.

STEG TVÅ: MOTSTÅND
Om då inte denna utveckling mot ökande klassojämlikheter och välfärdsnedskärningar varit oundviklig, varför har den då ägt rum? Jo, därför att vår rörelse har avstannat.
Sveriges utveckling mot en jämlikare välfärdsstat fram till 1970-talet var resultatet av att människor som du och jag gick samman i en rörelse och kämpade för ett bättre liv. På grund av att vi tillsammans formerade vår egen makt, vårt motstånd, kunde arbetande och arbetslösa människor erövra ett bättre samhälle att leva i.
Allt från rösträtt, åttatimmars arbetsdag och semesterlagar till en utbyggd vård, skola, omsorg och ATP-systemet var resultat av arbetarrörelsens hundraåriga jämlikhetssträvanden.
Alla nedskärningar, bromsade löner och hårdare arbetsförhållanden för oss som sedan genomdrivits har främst gynnat den rikaste tiondelen av svenska folket. Denna omfördelning av pengar och makt har kunnat ske därför att vi inte har lyckats organisera vårt motstånd. Vi har tagit gårdagens segrar för givna och tvingas nu därför acceptera alla försämringar.

Vi har hoppats att någon annan skall lösa våra problem åt oss. En del har hoppats på Moderaternas ”nya arbetarparti”, andra har hoppats på Socialdemokraternas comeback och de som inte litat på någon av dessa två har istället hoppats på att bli räddade av Sverigedemokraterna.

Ingen har någonsin kommit från ovan för att ”rädda” oss och ingen kommer någonsin att göra det heller. Om vi vill se en annan samhällsutveckling, vill vi ta del av den rikedom vi skapar, vill vi ha en dräglig situation på våra arbetsplatser, skall vi ens ha arbete att gå till, pension efter arbetslivet eller bra uppväxt för våra barn, ja då få vi själva kämpa för det.

ÅTERORGANISERA VÅR MOTSTÅNDSRÖRELSE – ARBETARRÖRELSEN
Alternativet är att fortsätta luta oss tillbaka, rulla tummarna och låta de som redan har allt ta ännu mer. För det kan vi vara säkra på, för att få ett sämre liv med sämre arbetsförhållanden och sämre välfärd behöver vi inte lyfta ett finger.

Socialisterna finns för att organisera motståndet nära dig, på arbetsplatsen, i bostadsområdet, på skolan, på gatan och torget.

Ladda ner flygbladet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER