RSS

Västerviks Socialistförening höll sitt åttonde årsmöte

sön, feb 27, 2011

Aktiviteter

Lördagen den 26 februari höll Socialisternas första socialistförening sitt åttonde årsmöte i Västervik. Årsmötet var också invigning av den nyöppnade föreningslokalen i arbetarklasstadsdelen Johannesdal. Mötet avlöpte i sedvanlig ordning med mötesförhandlingar, val av lokal styrelse, tal och apeller, smörgåstårta, kaffe, filmvisning och kulturkväll med trubadur.

Västerviks Socialistförenings åttonde årsmöte. Foto: nyttarbetarparti.se

Något fler än tjugo av föreningens medlemmar hade samlats i lokalen, vissa hade varit med i rörelsen sen dess bildande andra var nya. Stämningen var gemytlig trots att det blev trångt. Mötet öppnades av föreningens ordförande Johannes Regell som valdes till ordförande för årsmötet. Dagordningen arbetades igenom punkt efter punkt.

Magnus Johansson höll apell vid mötet. Foto: nyttarbetarparti.se

Under punkten övriga frågor lämnades ordet till Magnus Johansson, taxichaufför från Överum. Johansson som ofta talat för föreningen tidigare vid möten och demonstrationer höll en apell till mötesdeltagarna om hur ”ambitionerna måste höjas”. Johansson menade att det inte får råda någon tvekan om vad rörelsen måste uppnå.

Vi kan inte nöja oss med att ha lokala socialsföreningar eller klubbar. Syftet måste vara att bilda ett nationellt arbetarparti i Sverige för att på allvar kunna ta upp kampen mot dem stora drakarna i Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet!

Mötets ordförande gav sedan ordet till sig själv för att hålla ett invigningstal. Talet handlade om den politiska utvecklingen i Västervik och var en uppmaning till föreningens medlemmar att inte ”göra våra motståndare nöjda genom att låta våra chanser försvinna framför ögonen på oss”.

Bilden är lika tydlig som det budskap och den tidsanda den förmedlar: Ut flyttar arbetarrörelsen, in flyttar nyliberalismen, denna gång i skolpolitiken genom att den sk. Alfa-skolan nu skall etablera sin ”verksamhet” i arbetarrörelsens gamla möteslokaler.
För ABFs del, som inte bär på några ambitioner bortom sömnad, knyppling och porslinsmåleri kommer ”bildningsverksamheten” fortsätta innanför ABF-husets allt trängre väggar.

Ja, skulle man kunna måla en tavla av det hela skulle den på ett enkelt sätt, med vassa kontraster visa Västervik och vad som här sker. Kommunen har under Harald Hjalmarssons nu på tok för långvariga styre förvandlats till en nyliberal experimentverkstad där all kommunal service verkar säljas till högstbjudande. Nu begränsar sig inte utförsäljningen till kommunens välfärdstjänster utan även de kommunala maktposterna säljs ut till Hjalmarssons vänner i Västerviks småborgerskap.

Johannes Regell invigningstalar. Foto: nyttarbetarparti.se

Den borgerliga parlamentarismen under Hjalmarssons styre och oppositionens skådespel av kryperi förvandlas med mer än önskvärd tydlighet till en fars, till ett dåligt skämt, till en parodi, ja till något vi kan kalla för en Berlusconi-demokrati.

Kamrater, det är i relation till denna fars, till detta dåliga skämt, till denna parodi av arbetarrörelse-reträtt och perverterad borgerlighet i dess esse som jag med stolthet invigningstalar för er här idag.
För även om bilden av det Västervik vi lever i på alltför många sätt är svart vill jag i öppnandet av denna lokal se ett ljus, en början eller ja, snarare en fortsättning.

Efter talen behandlades en inkommen motion av mötet. Motionen ville att föreningen skulle upprätta en fond för att samla in pengar till att producera en föreningsfana. Motionen antogs av mötet med tillägget att detta skall bli färdigt till föreningens tioårsjubileum om två år. Alla medlemmar hälsas välkomna att lämna förslag till motiv. Mötet avslutades sedan med sedvanlig smörgåstårta och kaffe.

Efter mötet hölls visning av klassiker-filmen Kådisbellan, om en ung arbetargrabbs liv i 1920-talets Stockholm. Kvällen började sedan och fortsatte med kulturafton och invigningsfest av föreningens nya lokal. Tommy Knyckare, numera bosatt i Göteborg och evig vän till Västerviks Socialistförening underhöll med avlösning hela kvällen.

Tommy Knyckare underhåller med gitarren. Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER