RSS

Uttalande till Västerviks arbetarrörelseorganisationer – För ett enat första majtåg

I två val i rad har den mot Sveriges löntagare, arbetslösa och sjuka fientliga Alliansen gått ut som segrare. Vi är alla mer än medvetna om hur detta yttrar sig i arbetarklassens vardag med massarbetslöshet, a-kassa och sjukersättning dålig som ett socialbidrag, otrygga anställningsformer, försämrat arbetsmiljöarbete, hotade kollektivavtal och ständiga och ökande nedskärningar i vad vi en gång kallade välfärdsstaten.

Fyra år till väntar under samma regim – storföretagens, VD:arnas, aktieägarnas och bankernas regim. Vi vet ännu inte vad dessa fyra år i högerpolitikens riktning kommer ge oss. Men vi vet att det knappast kommer göra livet lättare eller bättre för oss som antingen bär hela samhället på våra axlar genom vårt arbete eller förnekas rätten att tjäna vårt levebröd genom massarbetslösheten.

En ny avtalsrörelse närmar sig. Förra gången ville arbetsköparna inte se några löneökningar alls, trots att glappet mellan direktörer och arbetare aldrig varit så stort. Detta år lär knappast bli lättare. Vi vet att inga landvinningar för arbetarklassen, varken på arbetsplatserna eller samhället i stort har varit givna, därmed heller aldrig säkra. Med massarbetslöshetens och den stympade a-kassans tryck är villkoren hotande även för dem av oss som inte gjorts arbetslösa, dem av oss som lurats tro att Reinfeldts regering är deras. Utan höga ersättningsnivåer i a-kassan är lönenivåer i längden omöjliga att försvara, det vet vi.

Med anledning av allt detta vädjar vi till ert förnuft som arbetarrörelse organisationer att se den definitiva nyttan i ett enat arbetarrörelsetåg på första maj – arbetarrörelsens internationella kampdag.

Vår tid är inte förbi, den har bara börjat!

Kamratliga och stridbara hälsningar,
Styrelsen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Jacob Hoffsten, Ove Gustavsson, Marie Gustafsson,
Niklas Strömberg, Albin Jansson och Marcus Jansson

Skrivelsen har skickats till SAP, LO, IF-Metall, Byggnads, Handels, SEKO, Kommunal, GS-facket och Elektrikerna i Västervik.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER