RSS

Två ”flugor” i en smäll för borgerligheten i Kinda

fre, Apr 1, 2011

Aktiviteter

Måndagen 28 Mars hölls sammanträde för Kommunfullmäktige i Kinda. För ovanlighetens skull var det inte enbart de närmast sörjande som hade samlats för kvällen. På dagordningen stod nämligen den slutgiltiga försäljningen av aktivitetshuset Björksund i Rimforsa. Där hade ett flertal ideella föreningar bedrivit olika verksamhet samt kommunen haft fritidsgård.

Försäljningen av ovan nämnda hus har varit föremål för het debatt och en stark folkligopinion mot försäljningen. Trycket från allmänheten i frågan var så pass starkt att man från kommunstyrelsens håll under 2010 gjorde ett försök att på olaglig väg sälja huset genom ett felaktigt köpekontrakt. Det partipolitiskt obundna nätverket ”Rädda Björksund” arrangerade under valrörelsen torgmöten och utfrågningar av politiker, totalt sett har rörelsen mot försäljning engagerat över 600 personer. Vilket är anmärkningsvärt för en så liten kommun som Kinda.

Strax innan valet 2010 annonserades det ut från kommunstyrelsen att man skulle ha en rådgivande folkomröstning i frågan, av förhoppningen att invånare på kommunens övriga orter inte skulle rösta mot en försäljning. Omröstningen som var en av två som skedde i landet, annonserades ut i lokalpressen. Annonsen i fråga var starkt vinklad för en försäljning, så till den grad att den efter påtryckningar togs bort. Utkomsten av omröstningen blev med knapp majoritet för försäljning i kommunen i stort, såg man resultatet i Rimforsa var det ett överväldigande Nej till försäljning.

Till en början var det dock svårt att hitta köpare för fastigheten så det var först nu, ett halvår senare försäljningen blev av. Värt att nämna i sammanhanget är att Miljöpartiet som först ställt sig mot en försäljning och gjort det till en stor valfråga nu i position av stödparti till M, C och KD först svängt i frågan för att sedan precis innan fullmäktige åter meddela att man var mot försäljningen.

Beslutet i frågan föregicks av viss debatt, svaren från borgerligheten var få och korta, vilket antagligen berodde på närvaron av personer från ”Rädda Björksund”. Den enda som talade klarspråk var Centerpartiets Göran Olsson. På frågan om varför man backat i en annan fråga efter påtryckningar från ett fåtal större markägare men inte tog hänsyn till en opinion motsvarande en tredjedel av Rimforsas befolkning svarade han: ”Markägarna hade direkt ekonomiska intressen i frågan, vilket inte jag tycker man kunnat säga om de där”.

Socialisternas representant i kommunfullmäktige; Axel Gruvaeus deltog i debatten, uttalade sitt och Socialisternas stöd till Björksundsrörelsen samt påvisade skenheligheten i beslutet.

Jag förstår att man har velat avklara det här så fort och tyst som möjligt från de styrandes sida. Hela den här frågan har ju visat vilka hycklare samtliga inblandade är. När det gäller att dra in pengar till den heliga budgetbalansen har man inga betänkligheter eller problem med att ta ut ökade avgifter av våra äldre i behov av vård. Men då det gäller att sälja ut allmän egendom med kulturellt och socialt värde, ja då gäller det att sälja av snabbt som attan. Ansvar och samhällsnytta? Jag är ytterst tveksam

Vad gäller Centerpartiet vill jag bara belysa ihåligheten med ert snack om att värna en ”levande landsbygd. ”

Att den centerledda alliansen är för en försäljning är ingenting att förvåna sig över. Detta ligger rakt i linje med den borgerliga ideologin, där ett fåtal privata markägares intressen väger tyngre än stark folklig opinion och samhällsengagemang.

I anförandet gavs även en uppmaning till Socialdemokratin att dra sig till minnes att det var på arbetarrörelse och folkrörelserna man byggde sitt parti, samt att man återigen uttryckte sitt fulla stöd för ”Rädda Björksund” och bevarandet av verksamhet för allmänheten. Röstningen i frågan slutade för försäljning. Där Socialisterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet samt en Socialdemokratisk representant röstade mot.

Nästa nummer för cirkusen var ett förslag från socialnämnden att börja ta ut en dagsavgift för boende på HVB och Familjehem, det vill säga människor i den definitiva botten av samhällspyramiden. Anledningen till att avgiften skulle införas var enligt Kristdemokraternas representant Solveig Danielsson den enkla anledningen att ”det fick göras”, och att det inte var mer än rätt eftersom det togs ut avgifter på sjukhusen. Hur detta resonemang kan ha någon legitimitet kan man kanske med all rätt fråga sig. Vilket också ifrågasattes av Socialisternas representant, som även krävde rakt avslag på frågan kort och koncist med orden:

Jag blir så trött på er. Vad fan ska ni fortsätta ge er på de allra svagaste och utsatta för? Ska att man redan avgiftsbelägger oss när man blir sjuka vara anledning? Jag och Socialisterna kräver avslag på frågan, och uppmanar alla andra att göra det samma. Om inte annat för att visa att man har en gnutta medmänsklighet

Detta var man dock var helt ensam i församlingen att tycka, eller ens rösta för. Vilket i sig skulle kunna väcka frågan vad man ska ha en opposition till. Svaret kanske skulle kunna härledas till ett citat från en Socialdemokrat i valrörelsen: ”Här i Kisa är vi politiker mest en grå massa. Det ser jag som positivt då vi därmed har kommunens bästa för ögonen”

Detta är bara en av flera nedskärningar som på senaste tiden drabbat välfärden i Kinda under våren, och som även kommer vara temat för en kampanj Socialisternas Lokalgrupp kommer driva. Axel och hans kamrater i Kinda resonerar som så att:

Det är ute i verkligheten, bland människor, på gator, torg och arbetsplatser det går att bygga en förändring. I kommunens parlament finns det inte mycket mer att göra än att hålla det vallöfte vi gett; Att konsekvent försvara välfärden och det offentliga från nedskärningar och försämringar. Ett löfte vi har för avsikt att hålla.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER