RSS

En titt på TV – Jacob Hoffsten

lör, apr 9, 2011

Krönikor, Texter

I alla tider har media och underhållning påverkat människor. Ibland utförs denna påverkan medvetet enligt en strategi från makthavare för att föra folket i den riktning de vill. Ofta ligger dock ingen uttänkt strategi bakom men jag hävdar att mycket media och underhållning ändå tjänar de mäktigas intressen, då det är en avspegling av det samhälle vari det förekommer.

Exempel från förr är gladiatorspelen i antikens Rom, en brutal underhållningsform i ett brutalt samhälle, som normaliserade våld vilket gjorde det lättare för människorna att acceptera en stat grundad på krig. Från vårt eget land kan vi exemplifiera med medeltidens kristendom som manade folket att tjäna överheten i sitt anletes svett.
Idag har vi bytt ut Colosseum och predikstolarna mot underhållning i var persons hem – TV.

Bland programmen som sänds är det tre olika kategorier som jag vill belysa.
Den första är ”utslagningsprogrammen”. En grupp människor tävlar om att vara bäst på att intrigera, laga mat eller posera framför en kamera, den som inte passar in i formen slås ut och försvinner, ofta på ett mycket kallt och cyniskt sätt. Detta återspeglar klimatet på många av dagens arbetsplatser, de människor som inte fyller upp ackordet eller rättar sig i ledet ska skämmas och försvinna. Sådana arbetsplatser skulle aldrig ha accepterats när min föräldrageneration gick ut på arbetsmarknaden. Men när mina jämnåriga hamnar på ett telemarketingjobb där man får sparken om man inte lyckats med 30 ”sälj” på en vecka är det helt normalt, man har sett det på tv sedan barnsben.

Den andra kategorin är en typ av ”barmhärtighetsprogram” där människor som är fattiga eller har andra problem blir hjälpta av någon självutnämnd välgörare, kanske en miljonär eller ett sponsrat byggföretag. Dessa program stigmatiserar människor som inte lyckats slå sig fram i dagens hårda hierarki, sällan ges någon kritik mot det system som skapar problemen, det som framhävs är personernas ”misslyckande” och hjälparens ”godhet”. Budskapet är att den som är fattig är det fel på, och de ska tacksamt snällt vänta på en skänk från ovan. Ironin i att det endast är de personer i programmen som hjälps och inte de tusentals andra med liknande problem verkar många förbise.

Den sista kategorin jag tänkte ta upp är program som hyllar dagens överhet, rika överklassmänniskor. Dessa program är ofta, till skillnad från de tidigare, ren fiktion och utgörs av Hollywood filmer och tv-serier med mera. Här skildras och glorifieras överklassens liv och leverne. Att bo i ett stort hus och ha flera bilar framställs som normalt och önskvärt. De gånger ”fattiga” förekommer är de ofta intellektuellt underlägsna de rika. Denna typ av underhållning lägger dimridåer över dagens samhällsklyftor och den stora fattigdom som existerar såväl i västvärlden som i u-länder. Den lär vanliga genomsnittsmänniskor att de avviker från den önskade normen om rikedom.

All denna ”underhållning” trycker ner oss vanliga dödliga och vill få oss att acceptera dagens hårda klassamhälle, det är ingen komplott som sagt, utan en avspegling av det samhälle vi lever i. Dags att stänga av TV: n.

Jacob Hoffsten,
Västerviks Socialistförening,
april 2011

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER