RSS

Stöduttalande till Stockholms renhållningsarbetare

Den sista februari gick Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal med Biltrafikens arbetsgivareförbund ut. Förhandlingarna strandade den 28 mars och Svenska Transportarbetareförbundet varslade den 28 april om blockad av övertid, inhyrning och anställning. Sedan den totala avregleringen av sophanteringen i Stockholm har arbetsköparna i branschen plockat bit för bit från renhållningsarbetarna, pressen i arbetet har ökat och arbetsmiljön försämrats.

Arbetsköparna vill i klassiskt manér öka bördan för arbetet utan att öka ”kostnaderna” för arbetskraften i samma takt. På tio år har avfallsmängden ökat med runt 20 procent i Stockholm och arbetet för renhållningsarbetarna har blivit oerhört slitsamt med skador i axlar och rygg som allmänna företeelser i arbetarnas vardag.

Biltrafikens arbetsgivareförbund vill nu pressa renhållningsarbetarna ytterligare. Denna gång rör det sig om utökat tvång till övertid från 140 timmar om året till 200 timmar om året, utan att först behöva förhandla kring det. ”Utjämning” av arbetstid på årsbasis med konsekvens i ohållbar arbetsbelastning under ”högsäsong” och nära på arbetslöshet under ”lågsäsong”. Avskaffande av prestationslönen (Bilaga C i kollektivavtalet, som från början infördes av arbetsköparna) för att kunna konkurrera om anbuden på bekostnad av arbetarnas löner. Skriftligt krav på sjukintyg från första sjukskrivningsdagen för att sjuklönen alls skall utbetalas. Minskat rehabiliteringsansvar för arbetsskador genom begränsning av antalet betalda återbesök hos läkare till max tre. Som om inte denna lista vore nog vill man även beröva arbetarna deras betalda rikskuponger.

Från arbetarsidan står två krav före alla andra. Utökat rehabiliteringsansvar för arbetsskador samt att bilaga C, prestationslönen införs för alla renhållningsarbetare i hela Sverige. För renhållningsarbetarna som i fler år tvingats backa är detta en strid för mänsklig värdighet och respekt som arbetare.

Attacker från arbetsköparnas håll som de som nu riktas mot renhållningsarbetarna kan kännas igen och finner sina motsvarigheter för alla arbetargrupper i Sverige. Vad som gör renhållningsarbetarnas situation speciell är att de till skillnad från de flesta arbetargrupper i Sverige har ryckt upp sig och sporrat sitt fackliga motstånd mot försämringar. Vid upprepade tillfällen har de gemensamt och solidariskt stått upp för varandra och försvarat sina positioner mot arbetsköparnas attacker. För arbetarklassen i Sverige finns mycket att lära därav. Vilket också gör sopgubbarnas strid till en strid för alla arbetare i Sverige.

Socialisterna ger sitt fulla stöd till ”sopgubbarnas” kamp och önskar dem all framgång. Vi uppmanar även arbetarrörelsens övriga organisationer, politiska som fackliga att göra detsamma.

Backar man ett steg får man snart backa två. Ett nederlag för sopgubbarna är ett nederlag för alla arbetare, samma gäller vid en seger.

Socialisternas nationella ledning,
Johannes Regell (Västervik), Marcus Jansson (Gränna), Liselott Grenblad (Linköping), Sven Jinton (Karlskrona), Sebastian Hällund (Malmö) och Erik Åslund (Sundsvall)

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER