RSS

Vi måste enas i arbetarkampen – Renzo Aneröd

mån, maj 2, 2011

Krönikor, Texter

Kamrater! Om första maj, vänstern och arbetarrörelsen åter ska bli en maktfaktor måste det skapas en enighet där samtliga frågor som drivs skall ha sin utgångspunkt från arbetsplatserna och från arbetarklassens villkor. Jag skall nu berätta varför.

Vi lever nämligen inte på sjuttiotalet när fackföreningar och arbetarrörelsen var ohotade. På den tiden blev det naturligt att delar av vänstern sökte andra frågor att engagera sig i.
Miljön, tredje världen, sexuella och etniska minoriteter, kvinnokampen, djurrätten och så vidare. Dessa frågor lockade så klart också människor utanför arbetarklassen som sökte sig till vänstern. ”Klassintresset ljuger aldrig” skrev Marx och det stämmer tyvärr. Den nya vänstern sög i sig skrifter från Herbert Marcuse och Michel Foucault och tog till sig teorier om anti­imperialism, feminism och senare intersektionalism.

De flesta av dessa tankar devalverade arbetarklassens intressen och gjorde klassintresset till ett av många intressen. Vissa menade till och med att arbetarklassen i Europa hade fått det för bra och blivit för bekväma med husköp och semesterresor och därför skulle allt krut satsas på diverse minoritets- eller miljö­frågor (eller för den delen studentfrågor i och med att den nya vänsterns huvudarena blev universiteten).
Jag kan ha förståelse att man i ett utvecklat samhälle där arbetarklassen har makten eller åtminstone har det ekonomiskt och socialt tryggt och säkert, utvidgar kampen till fler frågor.

Problemet är att sedan tidigt nittiotal – egentligen sent sjuttiotal med Thatcher och Reagan – har den internationella nyliberalismen systematiskt kuvat, splittrat och snart krossat arbetarrörelsen. Det än mer tragiska är att den, till storleken, lilla universitets- och mediabaserade vänstern varit i samklang med den nyliberala revolutionen. Skapandet av den liberala människan har inte varit i konflikt med den nya vänsterns klassplittrande uppdelningar.
Och tittar man på utvecklingen i Europa från sjuttiotalet fram till idag så ser vi resultatet. 
Arbetarrörelsen och dess visioner ligger som en komapatient förpassad till ett museum av brustna drömmar. Arbetarrörelsen har sprängts utifrån av den globala kapitalismen och inifrån av den icke klassbaserade vänstern.

Idag äter de tre segrande ideologierna i Europa, nyliberalismen, nationalismen och religionen, på arbetarrörelsens kadaver och fångar upp människors längtan efter trygghet, lycka och gemenskap.
Och om arbetarrörelsen ska ha den minsta chans att resa sig igen måste man tillfälligt dumpa alla andra frågor än arbetsplats- och arbetarklassrelaterade frågor. 
Den viktigaste frågan idag är självfallet kampen mot bemanningsföretagen och mot individuella löne­avtal. Om bemanningsföretagen tillåts helt ta över samt att en låglöneklass med potentiella strejkbrytare cementeras så är det kört.
Vänstern, fackföreningarna och arbetarrörelsen blir då ett minne blott. Kvar blir de ideologier som kämpar för kön, etnicitet, religion och nation på olika håll och kanter.

Tänk själva kära kamrater. På så gott som varje arbetsplats i Sverige idag finns det människor av olika kön, sexualiteter och etniciteter. Om man kan ena allihop i en stor gemensam arbetarkamp så kommer problem som rasism, sexism, homohat och så vidare att försvinna. Arbetarklassen blir då till en enhet som kompromisslöst går ut i strejk om någon åter försöker kuva eller splittra den. Steg två blir att ena arbetarrörelsen i Sverige med resten av Europa och steg tre är att ena den med hela världens arbetarklass och då blir inte längre de vackra visionerna om ett drömsamhälle drömmar utan då kommer vi leva i socialismens underbara värld av jämlikhet, rättvisa och kärlek.
Där är vi inte ännu. Men vi kan börja med att på första maj formera grunden för en ny och kraftfull arbetarrörelse. Vår stolta historia och vår lysande framtid förpliktar detta kära systrar och bröder.

Renzo Aneröd,
författare och dokumentärfilmare

Krönikan är tidigare publicerad på etc.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER