RSS

Jacob Hoffsten – Första maj 2011 – Varför rustar man inte upp den offentliga sektorn?

ons, maj 4, 2011

Tal

Tal hållet den 1/5 2011 i Västerviks Stadspark av Jacob Hoffsten, sjuksköterskestuderande och styrelseledamot i Västerviks Socialistförening. Vid 2011 års första majfirande deltog strax över 100 personer.

50 miljoner kronor ska sparas. Detta kalenderår. Det beskedet fick vi västerviksmedborgare av vår kommunledning nyligen. Det är enkelt att förstå att en besparing av sådana mått inte kommer att kunna genomföras utan nedskärningar i personalstyrkan i verksamheterna, vilket givetvis kommer att innebära ett sämre resultat inom exempelvis skolan. Redan pressade verksamheter kommer att drabbas av ytterligare ett slag.

Detta är knappast unikt för oss i Västerviks kommun, liknande besparingar sker i kommuner och landsting över hela landet. Överallt med samma tragiska försämringar i kvalitén ibland annat vård skola och omsorg.

Foto: nyttarbetarparti.se

Varför sker dessa nedskärningar? Politikerna brukar framföra det ekonomiska argumentet, att vi måste spara pengar. – ”Gärna välfärd, men vi måste ha råd” säger dom.
Man framhåller viken av att ha en ”budget i balans” vilket syftar på en lag som säger att en kommun aldrig får gå back ekonomiskt under ett budgetår. Denna regel infördes av Göran Persson under krisåren på 90-talet och är alltså ett ganska nytt inslag i svensk välfärdspolitik, ändå så är den idag upphöjd till en helig dogm för dagens politiker.
Det ekonomiska argumentet, att vi måste spara och skära ner upprepas ständigt för oss av politiker som hakat upp sig likt en gammal grammofon.

Från regeringen har vi ständigt fått höra att vi måste ”dra åt svångremmen” och skära ner i välfärden på grund av den ekonomiska krisen. Nu så säger sig dock regeringen räkna med överskott i de offentliga finanserna redan i år ändå lyser välfärdssatsningar med sin frånvaro i vårbudgeten som nyligen presenterades. Mycket märkligt! Enligt det ekonomiska argumentets logik borde vi nu kunna förbättra vår offentliga sektor och satsa mer, men det gör man alltså inte. Det ekonomiska argumentet visar sig vara ett svepskäl.

Det är nämligen ett argument som är falskt redan från första början! Våra offentliga finanser förutspås av finansdepartementet gå med enorma överskott framöver, det till och med utan skattehöjningar eller nedskärningar. Vi har en stark ekonomi, att vi behöver skära ner för att spara är en lögn!

När nu det ekonomiska argumentet blivit avklätt står den nakna sanningen kvar. Det verkliga skälet till nedskärningar är inte ekonomiskt, det är ideologiskt. Dagens politiker vill inte ha en stark offentlig välfärd som skapar trygghet för vanligt folk. Dagens politiker är anhängare av nyliberal marknadsideologi som syftar till att allting är varor som ska köpas och säljas. De står för ett samhälle där den som kan betala mest får den bästa, men de som inte kan betala? Ja gissa själva. En sådan ideologi är de rikas ideologi. Bakom deras tal om att skära ner för att rädda ekonomin står en agenda för att montera ner välfärdsstaten som arbetarrörelsen i Sverige byggt upp för att garantera arbetare arbetslösa och pensionärer den trygghet som tidigare endast de rika hade råd med.

Man kan alltså säga att vi budgetbalanserar oss tillbaka till ett samhälle mer likt 1800-talet, där Svensson ska stå med mössan i hand och be om allmosor av de rika.

Vi kan enkelt argumentera mot nedskärningspolitikernas ekonomiska argument genom att presentera enkel fakta. Men det räcker inte. Eftersom vår välfärd attackeras på ideologisk grund så måste även vi kunna försvara välfärden ideologiskt. Vi måste framhålla att vi kräver rätten till en skola vård och omsorg av högsta kvalitet oavsett upp och nedgångar i konjunkturen.

För att försvara vår välfärd duger det inte med att rösta, dagens etablerade partier har ett tyst samförstånd om att fortsätta nedskärningspolitiken. Vi måste själva ta ansvaret för att organisera motståndet mot deras katastrofala politik. Vi måste återuppbygga vår rörelse för ett bättre samhälle. Därför uppmanar jag samtliga. Låt inte en nedskärning passera oemotsagt. Var aktiv på din arbetsplatts och i din fackförening. Vi måste börja kämpa nu, alltför mycket har redan gått förlorat.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER