RSS

Stöduttalande till landets alla postarbetare

Brevbärare, terminalarbetare m.fl. inom postbranschen i Sverige, inom Posten eller som det nu heter PostNord AB och Bring City Mail m.fl. har de senaste åren drabbats av allt hårdare rationaliseringar och försämrade arbetsvillkor. Brevbärarna på Posten har fått allt större distrikt att dela ut, i Stockholms innerstad från drygt 500 hushåll till ibland nära 1000, vilket resulterat i mycket mer övertidsarbete.

På många kontor råder närmast orimliga arbetsvillkor. Brevbärare som är kända för att ha en hög arbetsmoral, orkar eller hinner nu ofta inte med alla arbetsuppgifter, vilket leder till en känsla av otillräcklighet med minskad arbetslust och sämre kvalitet som följd.

På flera av postens sorteringsterminaler sker nu också hårda nedskärningar och neddragningar av personalen ofta med stor brist på respekt för de anställda då många äldre sparkas ut i arbetslöshet. I minst ett fall på ett sätt som kringgår andemeningen i LAS, Lagen om anställningsskydd. På Postens största konkurrent inom brevbäringen, Bring City Mail genomförs också rationaliseringar med sämre arbetsvillkor för de anställda.

Postföretagens bristande respekt för sina anställda visar sig förutom att pressen och arbetsbelastningen ökar för de anställda genom att ledningen inför alltmer kränkande övervakning av sina anställda.
PostNord, Bring City Mail samt andra post- och paketdistributörer drivs enligt kapitalistisk logik att hela tiden pressa kostnaderna. Inte bara genom att konkurrensen från internet och konkurrensen mellan företagen i sig pressar företagen, dessutom ställer ägarna hela tiden ökade krav på vinst.

Allt handlar om pressa ner kostnaderna för de företag som använder sig av postföretagen för distribution. Och som alltid är det de anställda, de arbetande som ska betala priset i form av låga löner och allt tuffare arbetsvillkor. Hänsyn och omsorg om personalen finns inte.
Faktum är att så gott som hela vinstökningen för PostNord år 2010 åstadkoms genom att större arbetsbörda lades på brevbärarna.

De allt tuffare arbetsvillkoren drabbar nu också kunderna, eftersom det nu har gått så långt att brevbärarna allt oftare varken hinner eller orkar dela ut all post eller göra alla eftersändningarna varje dag innan man går hem, trots att man jobbar allt mer övertid. Något som gör extra ont i en brevbärarsjäl där moralen alltid har varit att ”all post ska ut”.
Enligt statistiska centralbyrån ökade också övertidsarbetet, av alla yrkesgrupper mest just för brevbärare under 2010.
Detta innebär att många kunder får sin post väldigt sent på dagen eller flera dagar försenat.
Då postföretagen ännu är statligt ägda, dvs ägda av den befolkning som är beroende av en fungerande postservice, borde dess ”representanter” i Sveriges riksdag vara mer måna om att se till att postservicen fungerar. Men de olika regeringar vi haft har varit mer intresserade av företagen och deras jakt att pressa kostnaderna.

Vi socialister vill uttrycka vårt helhjärtade stöd till brevbäraraktionen och de brevbärare, terminalarbetare m.fl. inom PostNord AB, Bring City Mail m.fl. som de senaste åren drabbats av allt hårdare rationaliseringar och försämrade arbetsvillkor.
Att man nu tar steget ut på gatan och visar sitt missnöje är lovvärt och ett första steg i att bygga protester mot försämringarna. Vi hoppas att detta initiativ kan stärka postarbetare i allmänhet att ta strid för sina arbetsvillkor även ute på arbetsplatserna och att det kan stärka sammanhållningen och att man lyckas få igång fackliga kamp i allmänhet för bättre villkor.
Vi vill också uttrycka vårt stöd för de terminalarbetare som nu drabbas av rationaliseringar och förnedrande behandling av Postledningen!
Samtidigt vill vi uppmana SEKO:s och övriga fackförbund som verkar inom Postbranschen att ta vara på den kraft som nu växer fram underifrån till att gå till motoffensiv mot nedskärningar och stärka den fackliga rörelsen!

Vi socialister stöder helhjärtat brevbäraraktionen och dess krav
– Stoppa angreppen på brevbärarnas arbetsmiljö!
– Bättre arbetsvillkor ger bättre service!
– Fler trygga anställningar – nej till bemanningsföretag!

Vi är människor och arbetare – inga maskiner!

Socialisternas nationella ledning,
Johannes Regell (Västervik), Marcus Jansson (Gränna), Liselott Grenblad (Linköping), Sven Jinton (Stockholm/Karlskrona), Sebastian Hällund (Malmö) och Erik Åslund (Sundsvall)

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER