RSS

Johannes Regell – Minnesmanifestation för de mördade i Ådalen (video)

lör, maj 14, 2011

Tal

Tal hållet den 14/5 2011 vid minnesmanifestation för Sture Larsson och de andra mördade i Ådalen 1931, på Västerviks Nya kyrkogård.

Kamrater!
Vi har samlats här idag bland gravarna på Västerviks nya kyrkogård för att hedra och minnas de fem arbetare som av kommenderad militär mördades i orten Lunde i norrländska Ådalen den 14 maj 1931.En av de stupade var Sture Allan Larsson, 19 år och sjöman från Västervik. Han vilar i jorden här framför oss.

Foto: nyttarbetarparti.se

Sture Larsson befann sig på en ångbåt utanför Lunde denna dag. Det Kristi himmelsfärdsdagen och Sture var ledig från sitt arbete på båten.
Han hade tidigare varit medlem i S. A. C. – syndikalisterna men nu övergått till Sjömansunionen.

Video:

I Ådalen pågick total arbetsnedläggelse som aktion från arbetarna sida mot det att militär kallats in med kulsprutor till Lunde för att skydda dem strejkbrytare som importerats för att krossa arbetarnas enade och solidariska motstånd mot arbetsköparnas lönesänkningar.

Sture begav sig i sällskap av en kamrat från båten in till Lunde för att delta i det demonstrationståg bestående av 4 000 arbetare som gått från Frånö Folkets Hus mot den villa i Lunde där strejkbrytarna var inkvarterade.

När det fredliga demonstrationståget vägrade lyda militärens order om att stanna gavs order om eldgivning mot de obeväpnade arbetarna.

Militärens kulor träffade 10, varav fem stupade och fem skadades.
De döda var förutom Sture Larsson – som gått i täten för demonstrationståget, de 20 och 31 åriga fabriksarbetarna Eira Söderberg och Erik Bergstöm, Evert Nygren 22 år gammal och Viktor Eriksson 35 år gammal.

Händelsen som blev känd under namnet ”skotten i Ådalen” väckte stor vrede runt om i arbetarsverige.
Stora protestmöten hölls runt om i hela landet. När de stupade begravdes den 21 maj 1931 lade arbetare över hela Sverige ned sitt arbete som en aktion av avsky mot den borgarstat som med rått våld mördat deras kamrater. Vid begravningen i Gudmundsrå deltog 25 000 arbetare.

Skotten i Ådalen blev en milstolpe i Svensk historia och 80 år har förflutit sedan dess.
Efter händelserna skedde ett brott i svensk samhällsutveckling. Tillsammans med arbetslösheten tvingades fattigdomen och desperationen tillbaka.
Välfärdsbygge, solidarisk lönepolitik, socialt bostadsbyggande och jämlikhetsutveckling följde för många år framåt.
Även lagarna skrevs om under den svenska arbetarrörelsen mångåriga storhetstid, som på många sätt började efter det att Sture med fyra kamrater offrat sitt blod.

Militären som beskjutit de strejkande för att försvara det vidriga strejkbryteriet tvingades tillbaka. Dem förbjöds att agera mot befolkning under fredstid, ända fram tills idag.

Sedan 20 år tillbaka har utvecklingen återigen vänt, nu åt fel håll. Vi lever i ett samhälle som allt mer liknar det samhälle arbetarrörelsen slogs för att förändra. Med massarbetslösheten, nedskärningarna i välfärden, a-kassans och sjukförsäkringens slakt – har fattigdomen återvänt.
Samhället blir allt brutalare och brutalare mot oss som varje dag bärupp det på våra axlar, genom vårt arbete.
Våra löner sänks i dåliga tider och vi skickas ut vind för våg från arbetsplatserna när vi anses överflödiga.

År 2005 lade Socialdemokraterna en proposition i Sverigers riksdag om att åter låta militär agera mot civilbefolkning under fredstid.
År 2006 ställde sig majoriteten av justieutskottet bakom förslaget. Den 10 maj samma år klubbades det igenom i Sveriges riksdag, med detta kan cirkeln inte beskrivas som annat än sluten.

Det är av högsta vikt att händelser som den i Ådalen 1931 inte faller i glömska. Det är inte bara vår plikt att hedra vår rörelses döda, det är även avgörande för vår rörelses framtid.
Våra motståndare försöker skriva om historien och sudda ut de händelser som format den. Kampen om vår historia är det samma som kampen om vår framtid, om vi släpper historien och låter oss bli historielösa förlorar vi också framtiden.

När Sture Larssons döda kropp fraktades från Ådalen till Västervik följdes han av tusentals arbetare i varje stad kistan passerade.
Här i Västervik följdes han till graven av runt 1 500 arbetare från staden och Kalmar län. Alla arbetarorganisationer närvarade med standar, fanor och kransar. Så även Stures vänner och kamrater i Stegeholms nykterhetsloge i vilken han varit aktiv medlem.

Vid begravningen uttalande en man vid namn Arvid Green följande ord. Och med dessa tänker jag avsluta mitt anförande.

”Vi känna bitter sorg, men bakom sorgen ligger vrede och en hämndkänsla mot dem, som mördat Sture Larsson. Vi skola ej endast stanna vid sorgen utan låta denna föda fram en handling så att Sture Larssson icke offrat sig förgäves.
Den kamp som Sture Larsson fört skall fortsättas!”

Tack för ordet!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER