RSS

Bokslut friskolesystemet – K. Wesslén & R. Andersén

Under december 2010 och januari 2011 skrevs det en hel del i både Sundsvalls Tidning och Dagbladet om brister av olika slag vid skolan John Bauer i Sundsvall.

Flera lärare vid skolan lämnade sina arbeten i protest mot dessa brister och har uttalat sig i lokaltidningarna. Lärare vittnar om att de har uppmanats av skolledningen att sätta felaktiga betyg på sina elever och att skolans undervisning har hållit en dålig kvalitet eftersom ledningen vid skolan inte har visat något intresse av att åtgärda de problem som finns och som har varit nödvändiga att åtgärda för att lärarna skulle kunna göra sina jobb på bästa sätt.

Enligt en insändare från en numer avhoppad lärare vid skolan sitter elever på John Bauer och spelar spel under lektionstid och skolledningen har inte vågat ingripa av oro för att elever ska hoppa av och skolan förlora sin elevpeng. Vidare finns det, enligt läraren, stora brister med skolmaterialet, exempelvis i det att skolan inte har brytt sig om att införskaffa lämpligt skolmaterial till alla elever, utan det har istället sparats in pengar på sådant, det mest centrala i undervisningen. Även när det gäller personal har man sparat in pengar, vilket ger den effekten att eleverna får sämre kunskaper.

På de representanter för John Bauer som i media har gått ut för att försvara skolan låter det som att kritiken är ogrundad och att vissa brister vid skolan nästintill är uppdiktade, men utöver att delar av skolans personal har gått ut med kritik har det även kommit in en rad anmälningar till Skolinspektionen mot John Bauer gällande olika brister.

När Skolinspektionen besökte John Bauer i Sundsvall, 2005, meddelades att det fanns flera saker som skolan borde förbättra. Enligt avhoppade lärare har de saker som skolan 2005 fick i uppgift att förbättra inte alls åtgärdats och de hävdar dessutom att skolan på flera punkter bryter mot läroplanen, exempelvis genom att elever får dela skolböcker med varandra, inte kan ta med sig skolböckerna för att studera hemma och att exempelvis kursen Matematik B har tilldelats ett otillräckligt antal studietimmar, där läroplanen kräver att kursen måste bestå av 50 lektionstimmar, men John Bauer har minskat ner detta till närapå hälften.

I det som nu har beskrivits ser vi några av effekterna med ett skolsystem där ekonomiska vinster är prio ett och eleverna mer eller mindre lämnas vind för våg så länge de kan generera pengar till ägarna av John Bauer. Det gäller inte bara Sundsvall och inte bara John Bauer, utan friskolesystemet överhuvudtaget över hela landet för med sig effekter av denna typ. Ledningen verkar inte bry sig om huruvida eleverna får några nya kunskaper eller inte, men med den betygsinflation som enligt uppgifter förekommer på många friskolor får eleverna oproportionerligt höga betyg trots att ledningarna inte ser till att skapa förutsättningar för lärare att undervisa goda kunskaper till eleverna. Målsättningen är att genom att kunna uppvisa höga elevbetyg, det vill säga med oärliga metoder, kunna locka till sig ännu fler elever till nästa läsår. Betygsinflation leder i förlängningen till att elever kan komma in på högskoleutbildningar till vilka de inte har förkunskaper nog att klara sig och därmed ger friskolor i stil med det ständigt vinstjagande John Bauer sina elever ett kunskapsmässigt handikapp inför fortsatt utbildning. Hade vi däremot enbart haft kommunala skolor i vårt samhälle hade inte detta problem funnits, eftersom dessa inte jagar ekonomisk vinning och därför inte är i behov av att använda sig av oärliga metoder för att locka till sig nya elever.

Kalle Wadin Wesslén, Sekreterare i Sundsvalls Socialistförening
Robin Andersén, Sundsvalls Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER