RSS

Socialistisk välfärdsbudget för Västerviks kommun 2012-2014

tis, jun 14, 2011

Politik

Vid ett medlemsmöte den 29 maj antog Västerviks Socialistförening ett förslag till budget för Västerviks kommun. Den 31 maj lämnades det in till kommunstyrelsen. Budgeten innehåller en mängd krav, både ekonomiska satsningar och riktlinjer för hur kommunen skall arbeta. Budgeten kommer behandlas vid Västerviks kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 juni.

Målsättningarna är de samma som förra gången, att med politiska åtgärder bekämpa massarbetslösheten genom offentliga jobb, förbättra kommunens välfärdsservice samt att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö.

Nedan är budgetens Inledningstext, helheten finns att läsa i filen vid sidans fot.

Inledning och utgångspunkt
Socialisterna – Välfärdspartiet ställde i 2006 års val upp för en enda sak: att inte rösta för några nedskärningar av välfärden. Denna princip gick vi även till val på i valet 2010 och fick med detta inte bara förnyat utan även stärkt mandat att fortsätta.

Som vi ser det har Harald Hjalmarsson under sina på tok för många år vid makten använt Västerviks kommun som en experimentverkstad i nyliberal äventyrspolitik. Konsekvenserna av denna politik syns redan tydligt för de kommunmedborgare som inte är rädda att se den värld som omger dem. Konsekvenserna kommer för de som ännu inte vågar se bli desto tydligare. De kommunmedborgare som låtit sig luras av Hjalmarssons leende fasad av framgång, delaktighet och öppenhet kommer snart tvingas inse sig vara bedragna. Med detta är det för oss otänkbart att på något vis stödja Hjalmarssons budgetar.

Kortfattat kan man säga att kommunen och de verksamheter som utgör den har körts i botten genom ständiga nedskärningar och privatiseringar. Detta ser vi i en skola där IV programmet är ett av de största programmen på gymnasiet, i sjunkande kunskapsnivåer och en ökande alienation till utbildningssystemet som sådant bland våra barn och unga. Vi ser detta i hur friskolor dränerar den kommunala skolan på pengar, hur pengar som kunde gått till undervisning och material förvandlas till reklamsnuttar och privata vinster. Vi ser detta förfall i hur skolan blir en marknad i stället för en samhällsinstitution för kunskap där eleverna inte längre är elever som skall lära utan kunder som skall välja. Vi ser detta i hur barn tvingas gå hungriga till skolan.
Vi ser detta i en äldreomsorg i vilken maten är så dålig att de gamla endast äter ”det minsta lilla som krävs för att överleva”, vi ser det i underbemannad och stressar personal. Vi ser hur kommunen misslyckas genom att våra gamla inte kan komma ut i den utsträckning de vill och i att hemtjänstens personal inte hinner laga mat. Vi ser detta i hur kommunen gång på gång abdikerar och ifrånsäger sig sitt ansvar för medborgarnas välmående och välfärd.
Vi ser detta i hur man privatiserat sönder kommunens städning och i hur man nu utan någon som helst hänsyn sparkar på kostpersonalen.

Socialisterna kan inte stödja majoritetens förslag till budget då den innebär kraftiga försämringar av den redan hårt nedskurna välfärden. Vi menar att krisen som långt ifrån är över och dess massarbetslöshet endast kan bekämpas genom politiska åtgärder. Marknaden kan inte lösa krisen, marknaden har skapat krisen.

Ansvaret för att med politik bekämpa den ekonomiska krisens sociala skadeverkningar vilar enligt vårt synsätt främst på Sveriges regering. Då Sveriges högerregering istället för att bekämpa krisen väljer att göra ont värre måste vi själva ta ansvar och göra det vi kan. Vi kan endast agera där vi är och Socialisterna – Välfärdspartiets förslag till kommunal budget är ett sätt att bemöta prövningarna på lokal nivå.
Vi vet att våra förslag inte löser krisen som sådan. Krisen är ett direkt resultat av kapitalismen och kriser av denna sort kan endast undvikas genom avskaffandet av det borgerliga klassamhället.

Det är hög tid för Västerviks socialistiska arbetarrörelse att lansera en totalopposition mot den allians som nu företräder fåtalets intressen med flertalets röster.

Målen för vår budget är tre;
att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb.
att säkerställa fortsatt och förbättrad god kvalité inom välfärdssektorerna.
att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö.

Vi vet även att våra förslag står i direkt motsättning till den paragraf om ekonomisk balansering av den kommunala budgeten som sedan den infördes år 2000 av Göran Persson har blivit alla kommunpolitikers (från vänster till höger) allra viktigaste politiska mål att följa. För oss är inte detta något problem. Efter 20 år av nedskärningar och privatiseringar skall vi inte tro att det inte kostar att återställa och förbättra välfärdsservicen.

Vår utgångspunkt är alltid arbetarklassens intressen även om dessa står i strid med rådande lagar. Kommunallagens balanskrav är enligt vårt synsätt ett medel för att tvinga kommuner i Sverige att genomdriva nedskärningar och att riva ner välfärdssamhället. Därmed är balanskravet för oss en klasslag som inte stiftats för att tjäna våra intressen. Som socialister kan vi därför inte ta hänsyn till denna lag. För oss är detta ansvarstagande.
Vi Socialister tar inte ansvar för borgerlighetens kris, massarbetslöshet och nedskärningar av den generella välfärden. Vårt ansvar ligger i att föra den politik för arbete och välfärd som vi alltså inte bara fått förnyat utan stärkt mandat att föra.

Den socialistiska välfärdsbudgeten är vår bedömning av vad vi anser krävs för att Västerviks kommun skall kunna fullfölja sitt uppdrag mot kommunens medborgare. Detta uppdrag är tydligt formulerat i de sociala lagar som framtvingats av arbetarrörelsens för att garantera hög standard inom välfärdsområdena. Det som saknas i budgeten anser vi att staten har till uppgift att tillskjuta. Pengarna finns och vi stödjer oss på vår rätt som människor till ett gott och värdigt liv!

Med denna deklaration ställer vi vårt budgetförslag mot den borgerliga majoritetens nedskärningsbudget såväl som låtsas-oppositionens patetiska ”förbättringsförslag”.

Budgeten i sin helhet:
Socialistisk välfärdsbudget för Västerviks kommun 2012-2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER