RSS

Om vår budget och de krav vi reser – Styrelsen för Västerviks Socialistförening

Socialisterna – Välfärdspartiet har i två val gått till val på ett enda löfte; att inte stödja några nedskärningar av välfärden. Vi har inte bara fått förnyat utan även stärkt mandat att fortsätta föra en konsekvent opposition mot den totala avveckling av välfärdssamhället som pågår i allt snabbare takt.

Vi har tre målsättningar med vår budget; att bekämpa massarbetslösheten genom jobb inom kommunens välfärdsservice (där folk också alltid behövs), att förbättra välfärdsservicen för våra barn, unga, funktionshindrade och gamla (där mycket kan och måste göras) samt att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö (som för varje år blir allt sämre och sämre).

Inför årets budget har representanter från Socialisterna – Välfärdspartiet besökt ett flertal kommunala arbetsplatser, främst inom äldreomsorgen. Syftet har varit att ta del av personalens synpunkter, dels på våra krav från förra budgeten men också för att få fram fler krav.
Vid dessa möten har vi fått bekräftat att våra krav motsvarar personalens situation. I nästan samtliga fall har kommunens välfärdsarbetare gett oss rätt.
Det existerar en avgrund mellan politikernas bild av hur verksamheten fungerar och hur personalen ser på det. Arbetsmiljön beskrivs som orimlig, underbemanningen förödande, konsekvenserna av detta lika så.

Exempel på krav vi reser är bland annat att grundbemanningen inom äldreomsorgen måste höjas, att kvalitén på maten måste ökas, att privatiseringarna måste stoppas, att diskrimineringen av vikarier som ”kommer upp i LAS-dagarna” måste upphöra. Kraven vi reser inom skolans värld är liknande, att lärartätheten måste ökas, barngrupperna i förskolan minskas och friskolorna stoppas. Ett krav som är nytt för i år är att frukost skall serveras i grundskolan och gymnasiet, detta för att stödja alla de barn och ungdomar som pga. en växande fattigdom och ett utbrett förfall i samhället tvingas gå hungriga till skolan.

Varje person som vill bedöma vår politiska linje och de krav vi reser bör fråga sig ifall inte våra krav är rimliga. Är det inte rimligt att hemtjänstpersonal har tillgång till omklädningsrum? Är det inte rimligt att ha tillräckligt med personal så man hinner ta upp gamla och gå ut med dem när de gamla så önskar?
Är det inte rimligt att våra barn och unga i skolan skall ha tillgång till hela läroböcker?
Eller för att sammanfatta, är det inte rimligt att Västerviks kommun tar ansvar för sina medborgares välfärd? Förslaget finns i sin helhet nedan för den som vill syna det.

Vi anser det, för oss är alla våra krav rimliga. I många fall är det inget vi kommit på utan sådant som var självklart för 20 år sedan.
Den borgerliga majoriteten som nu styr kommunen under sin tredje period och den låtsas-opposition bestående av Socialdemokraterna och deras svans Vänsterpartiet och Miljöpartiet är alla överens om att det viktigaste av allt är att ”ha en ekonomi i balans”. Detta låter fint, men konsekvensen av denna politik är 20 år av nedskärningar och privatiseringar.

Om man anser att kraven vi reser är rimliga måste man också se det orimliga i att ständigt skära och spara för att ”balansera” budgeten. Att kommunens resurser inte räcker till detta är uppenbart, detta är dock ingen ursäkt. Skillnaden mellan vad kommunen har och vad våra krav ”kostar” anser vi att staten måste skjuta till och den skattkistan är långt ifrån tom. För oss är det orimligt att vi skall spara på våra barn, unga och gamla samtidigt som pengar som behövs i välfärden finns men antingen inte används alls eller används till skattesänkningar.

Socialisterna – Välfärdspartiet kommer fortsätta försvara välfärden.

Styrelsen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Jacob Hoffsten, Niklas Strömberg, Marie Gustafsson, Albin Jansson, Ove Gustavsson och Marcus Jansson.

Budgeten i sin helhet:
Socialistisk välfärdsbudget för Västerviks kommun 2012-2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER