RSS

Stoppa nedmonteringen av allmänna välfärden – K. Wadin Wesslén & R. Altin

Den allmänna välfärd som en gång var relativt stark i landet bryts sönder mer och mer. Skolan har hackats sönder genom införandet av friskolor och när det gäller äldreomsorgen kan vi se en liknande utveckling. Det offentliga säljs ut och privatiseras och vad som en gång i tiden var ett system där skolelevernas eller vårdtagarnas bästa skulle styra och vara vägledande för verksamhetens utformning har förvandlats till ett system där olika finansmäns ekonomiska vinster sätts som första prioritering.

Det är en process som snabbas på ytterligare nu med den Lag om valfrihet, LOV, som ska börja tillämpas inom Sundsvalls äldreomsorg, allt enligt beslut från borgerliga politiker.
När vård och omsorg styrs av det offentliga kommer alltid vårdtagarnas bästa i första hand, till skillnad från när privata företag blandas in, vars målsättning är att göra så stor ekonomisk vinst som möjligt. Dessa två går inte att kombinera. Att bedriva vård är inte detsamma som att driva en fabrik och försöka producera så mycket som möjligt och sälja så många av sina produkter som möjligt. Vård och äldreomsorg måste kunna gå med förlust.
Vi betalar skatt bland annat för att vi ska få bra vård när vi blir sjuka, ett system där de som tjänar mer betalar mer och där alla gemensamt bidrar, inte bara de som just för stunden råkar vara i behov av vård.

De borgerliga önskar istället ett system där olika avgifter ska betalas, vilket leder till att de som är i behov av mycket vård, vilka ofta även är de som har de minsta ekonomiska tillgångarna, får de högsta avgifterna. Ett sådant system bryter mot all form av medmänsklighet och sunt förnuft.
När lagen om valfrihet börjar tillämpas i Sundsvall riskerar många anställda inom äldreomsorgen att bli av med sina arbeten och de som ändå får behålla jobben kan drabbas av försämrade arbetsvillkor.

Fyra av tio privata vårdföretag följer inte kollektivavtalen och Sundsvalls kommun planerar att sälja ut servicehus och äldreboenden genom lagen om offentlig upphandling, vilket kommer leda till så kallade ”effektiviseringar” när privata företag tar över, med arbetslöshet för många av de nuvarande anställda som följd och hårdare arbetstempo och sämre arbetsmiljö för de som blir kvar.

Vi i Sundsvalls Socialistförening är för en likvärdig och jämlik vård för alla samhällets medborgare. Vi anser att en privatisering av vården är ett lagbrott som bryter direkt mot Hälso- och sjukvårdslagen, där det klart och tydligt står under paragraf två att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”

Kalle Wadin Wesslén, sekreterare i Sundsvalls Socialistförening
Rickard Altin, Sundsvalls Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER