RSS

Kristoffer Jannas – Vid Amaltheamarschen 2011

tor, jul 14, 2011

Tal

Tal hållet av Kristoffer Jannas den 11/7 2011 vid Amaltheamarschen i Malmö. Talet hölls vid Beijerskajen där båten Amalthea låg när den bombades den 11 juli 1908.

På de arbetsplatser jag har varit har jag ibland frågat ”Är du med i facket?”. Är svaret nej brukar detta nej kunna följas av ett ”för facket gör ingenting”. När jag frågar mina grannar ”Är du med i hyresgästföreningen?” kan jag få till svar ”Vad har de gjort för mig? Hyrorna har höjts varje år så länge jag kan minnas”.

Åsikterna bakom dessa svar är på inget sätt ovanliga – eller för den delen inte heller direkt felaktiga. Arbetarrörelsens olika organisationer är idag sorgligt bleka upplagor av sina föregångare. Förklaringen till detta ligger i bristen på rörelse hos arbetarrörelsens olika grenar.

Kristoffer Jannas på Beijerskajen. Foto: nyttarbetarparti.se

Fackföreningar bildades i slutet av 1800-talet av arbetare för att hävda sina intressen gentemot det allt mer rovgiriga kapitalet.
Fackföreningarna var kamporganisationer; verktyg för medlemmarna att flytta fram sina positioner gentemot arbetsköparna.
Hyresgästföreningen bildades av samma anledning; för att ta tillvara hyresgästernas intressen på hyresmarknaden genom kamp. Genom olika kamporganisationer försvarade man sig mot angrepp från borgerligheten och gick också själv till angrepp för att flytta fram sina positioner.
För man visste inom arbetarrörelsen att ingenting i samhället är statiskt, det enda som är bestående är förändring. Om man inte flyttade fram sina egna positioner på bekostnad av borgerligheten så gjorde borgerligheten det på bekostnad av arbetarklassen. Denna riktlinje har vi slutat praktisera med resultatet att borgerligheten flyttat fram sina positioner och lyckats göra början av 2000-talet förvillande likt början av 1900-talet.
Vi ser idag precis som då otrygga anställningsformer, privat skola, privat vård och privata apotek.
Därtill har vi en bostadssituation som allt mer börjar lukta lort-Sverige.

En del brukar säga att det är svårt att relatera till politikerna och partiernas olika budskap. Man tycker inte att ens egna intressen blir företrädda.
Det gamla arbetarepartiet Socialdemokraterna bildades av just den anledningen. Olika fackföreningar och socialistiska grupper bildade ett parti för att med större kraft kunna driva sina frågor och organisera kampen mot borgerligheten. Det var genom organisation och målmedvetenhet som arbetarrörelsen med Socialdemokraterna i spetsen kunde genomdriva allmän och lika rösträtt och 8 timmars arbetsdag i början av 1900-talet.
Det var för att vi rörde på oss som vi kunde flytta fram våra positioner.

Ett fackförbund är inget försäkringsbolag – det är en kamporganisation. Är du missnöjd med ditt fackliga ombud på arbetsplatsen, prata ihop er på jobbet och ta över själva!
Hyresgästföreningen är ingen förhandlingsorganisation – det är en kamporganisation. Är du trött på att få hyrorna höjda och underhållet försämrat, prata ihop dig med dina grannar och organisera er i en lokal hyresgästförening och bjud motstånd!

Ett politiskt parti är inget man röstar på vart fjärde år – det är en kamporganisation. För oss socialister finns i dagsläget inget naturligt val av parti att verka inom då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sedan länge är ute på en långseglats åt höger.
Jag vill understryka att mitt tal inte syftar till att plocka billiga poänger på de båda partiernas bekostnad.
Men ett socialistiskt parti ska underlätta för socialister att engagera sig. Och det är upp till var och en att avgöra om vänstern och sossarna gör det lättare att engagera sig som socialist. Min åsikt är att de båda partierna inte gör det lättare att engagera sig som socialist och det är därför jag har valt att verka inom Malmös socialistförening.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla som knyter näven i fickan och sitter på sin kammare och fylls av förakt och bitterhet att lyfta på hakan och att gräva där ni står.
Verka inom de olika rörelser som finns i eran närhet. Det som krävs är motstånd. Det som krävs är att vi rör på oss.

Vi har aldrig fått och kommer aldrig få något till skänks, för rättigheter är inget man får – det är något man tar sig.
Tack för att ni lyssnade!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER