RSS

Sebastian Hällund – Vid Amaltheamarschen 2011

tor, jul 14, 2011

Tal

Tal hållet av Sebastian Hällund, ledamot i Socialisternas nationella ledning och aktiv i Malmös Socialistförening, den 11/7 2011 vid Amaltheamarschen i Malmö. Talet hölls vid ”Arbetes ära” på Möllevångstorget.

Kamrater,
Amaltheamarschen är en minnesmanifestation.
Vi minns det samhälle som ledde fram till att attentatet mot Amalthea utfördes.
Vi minns detta som ett brutalt klassamhälle, ett fattigt och bittert samhälle.
Vi minns det samhälle som ledde till att arbetare ställdes mot varandra, hatade varandra, sköt mot varandra, dödade varandra.
Vi minns detta som ett samhälle helt på arbetsköparnas sida, ett samhälle som gjorde allt i sin makt för att splittra arbetarrörelsens kamp.
Vi minns detta som strejkbryteriets tid.

Men vi minns inte endast, utan vi inser också. Vi inser att en tidsresa gjorts. En tidsresa som betyder att vi på allt för många områden rört oss bakåt i tiden, förlorat forna landvinningar och förlorat makt.

Vi inser att strejkbryteriet kommit tillbaka.
Vi inser att det snart gått två årtionden sen bemanningsföretagen blev lagliga igen.
Vi inser att det är två årtionden av ökad otrygghet för arbetare, ökad utbytbarhet och ökad osäkerhet.
Vi inser att denna utveckling inte endast påverkat de enskilda individerna, utan också haft förödande konsekvenser för arbetarkollektivet.
Vi inser att bemanningsföretagens uthyrning av arbetare än en gång lett till att arbetare ställs mot varandra och att strejkbryteriet åter sett dagsljus.
Och vi inser att samhället är på arbetsköparnas sida och att detta är det naturliga för det samhälle vi lever i. Men vi inser samtidigt att utvecklingen, eller ska jag säga avvecklingen, nu rasar i en allt högre takt och att arbetsköparnas makt ständigt växer på bekostnad av vår.

Sebastian Hällund vid Arbets ära på Möllevångstorget. Foto: nyttarbetarparti.se

”Den mänskliga historien, så långt vår kunskap omfattar densamma, omtalar för oss, att en kamp mellan olika klasser och folk nästan alltid försiggått. Kamp mellan herren och slaven, kamp mellan den besuttne och obesuttne, mellan de härskande och förtryckta. Denna kamp kommer aldrig att upphöra så länge det finns olika klasser och intressemotsatser mellan dessa.”

Dessa var Algot Rosbergs ord. Algot Rosberg som tillsammans med sina två kamrater, Anton Nilson och Alfred Stern, dömdes som skyldiga till attentatet mot skeppet Amalthea. I sin essens omfattar citatet huvudsyftet med denna manifestation: Det är samma kamp nu som då! Och, kamrater, det är detta som är så viktigt för oss att inse. Speciellt i dessa dagar av villrådighet inom arbetarrörelsen.

Och att vi har samlats här idag för att genomföra en marsch genom den stad som stod som skådeplats för händelserna för 103 år sedan, är av vikt för att vi ska inse värdet av samma kamp nu som då. Något så trivialt som att vi fysiskt marscherar igenom Malmö har betydelse. Det rör sig nämligen i huvudet först när det rör sig i benen, som en god kamrat till mig brukar säga.

Det är av vikt att vi inser detta, både idag när vi står utan den politiska makten och likväl när vi väl besitter makten. Det är av vikt att vi inser vi aldrig kan stå utan denna insikt; insikten att vi är tvungna att röra på oss. Vi har inga alternativ. Vår idétradition skiljer sig så väsentligt från den borgerliga.

Det var inte idén om kamp som fick hamnarbetarna år 1908 att kämpa, det var kampen som fick idén om kamp att födas. Vi har inga andra alternativ, vi är dömda av det samhälle vi lever i att röra på oss. Det är nödvändigt för oss att kämpa, för en sak kan vi vara säker på: för att få det sämre behöver vi inte lyfta ett finger!

Det finns de som menat att vår kamp kan jämföras med en stark simmare i motström; växelvis tränger simmaren fram och trängs tillbaka. Skulle simmaren sluta simma skulle denne dock ryckas ner i djupet av strömmen. Liksom simmaren inte har något val än att fortsätta simma, måste vi inse att inte heller vi har något val än att fortsätta röra på oss. Rör vi inte på oss, kämpar vi inte här och nu mot strömmens krafter, kommer vi aldrig heller komma fram till slutmålet. Då vinner vi inte heller framtiden.

Tack för mig, jag hoppas på en lyckad marsch ner till kajen.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER