RSS

Föredrag med Daniel Ankarloo i Sundsvall

ons, aug 24, 2011

Aktiviteter

Tisdag 23 augusti hölls en föreläsning på Kulturmagasinet i Sundsvall anordnad av Sundsvalls Socialistförening. Dagens föreläsare var Daniel Ankarloo som talade om sin bok Välfärdsmyter. Det hela började med att föreningens sekreterare Kalle Wadin Wesslén välkomnade publiken och presenterade dagens ämne och föreläsare.

Wesslén påminde publiken om de tre frågeställningar som stod på våra affischer inför föreläsningen, nämligen: Har vi inte råd med välfärd? Har vi för många gamla? Måste man skära ner och privatisera välfärden?
Därefter tog Daniel Ankarloo över ordet och inledde sin föreläsning för att besvara dessa frågor.

Ankarloo sa tidigt under sin föreläsning att den arbetarrörelse som tidigare var stark, aktiv och ständigt flyttade fram sina positioner idag mycket har upphört att vara en rörelse och att röra sig. Den har på många sätt stagnerat och är inte på samma sätt som tidigare aktiv genom kamp kring välfärdsfrågor. Det är en kamp som åter måste väckas till liv på allvar. En omfattande förändring har inträffat i samhället kring välfärd, reformer och nedskärningar. Ordet reformer, som för några årtionden sedan innebar positiva förändringar, innebär i dagsläget istället nedskärningar eller försämringar. Det blir resultatet idag när ledande politiker talar om att genomföra olika reformer: att folk sparkas, skolor läggs ner och liknande. Det är bara ett av flera exempel på begreppsförändringar kopplade till välfärden.

I dagsläget framställer ledande politiker och ekonomer nedskärningar som en absolut nödvändighet, som ett måste, någonting som är oundvikligt. Ankarloo belyste dock att det saknas belägg för sådana påståenden, att det i själva verket är en stor ”välfärdsmyt”. Han tog vidare upp att när kamraterna i Västervik skulle utforma sin budget var de ute och talade med kommunens välfärdsarbetare för att höra sig för kring vilka välfärdsförbättringar dessa önskade sig. Då möttes man på flera håll av den föreställningen att upprustning av välfärden förvisso vore någonting bra, men att det saknas medel för det och därför inte är någon idé att verka aktivt för sådana förändringar. Det här är ett tydligt bevis för att välfärdsmyten har etablerat sig ordentligt bland vanligt folk, även hos dem som mest av allt behövs i kampen för att rusta upp välfärden: välfärdsarbetarna själva.

De ledande politikerna har etablerat någon form av mantra som lyder ”skattetaket är nått”, alltså att det är omöjligt att höja skatterna för att på så vis förbättra landets välfärd. Ankarloo visar dock på att några skattehöjningar inte alls behövs för att göra detta. Borg-kommissionen, ett samarbete mellan socialdemokrater och olika borgerliga företrädare, kom under 2010 ut med en rapport i vilken det går att läsa att ”antalet äldre över 85 kommer att öka med 67 procent under perioden 2020-2040”. Det framställs som ett mycket stort välfärdsproblem som används för att motivera försämringar i välfärden och i arbetsvillkoren. De politiska krafter i Sverige som helt underordnar sig välfärdsmyterna anser att denna utveckling gör det nödvändigt att höja pensionsåldern, öka arbetstiden och liknande. Faktum är att åldersgruppen 85+ ökade med 67 procent även under tidsperioden 1990-2010, dessutom samtidigt som antalet aktiva i arbete minskade, skatterna sänktes med 256 miljarder kronor och statsskulden under en period av 12 år inom denna 20-årsperiod betalades av med 20 procent. Att antalet äldre kunde öka så mycket samtidigt som detta inträffade utan att ekonomin kollapsade visar på att det absolut inte finns något finansieringsproblem, att det bara är en stor myt.

Enligt finansdepartementet och finansminister Anders Borg kan standardnivån för Sveriges invånare bibehållas till 2050 utan att höja skatterna, utan att kräva av befolkningen att arbeta mer och trots fortsatta avbetalningar av statsskulden. Bruttoskulden kommer med nuvarande avbetalningstakt att vara helt borta till 2040 och nettoskulden (skulden exklusive tillgångar och fordringar) är avbetalad redan nu. Borg kräver av alla Sveriges invånare att fortsätta betala av 10 000 kronor för denna skuld som inte längre existerar. Sverige har massvis med fordringar som vida överstiger skulderna. Återigen visar detta på att det inte finns något finansieringsproblem och att vi gott och väl kan rusta upp landets välfärd utan att för den skull drabbas av ekonomiska problem i rikets finanser. Dessutom gick Sveriges Kommuner och Landsting plus med 46 miljarder kronor bara under 2010. I ett sådant läge är det verkligen inte rätt att hävda att det saknas finanser för välfärdsupprustning.

Under föreläsningen tog Ankarloo även upp något som kallas för Baumols sjuka, som innebär att varorna blir billigare, men att tjänsterna blir dyrare. Tv-apparater och liknande blir ständigt billigare medan tjänster inom exempelvis sjukvård blir allt dyrare. Under perioden 2002-2050 beräknas den privata konsumtionen +140 procent och den offentliga konsumtionen +6 procent.

Under föreläsningen var flera av åhörarna aktiva genom att ställa frågor och vissa stannade kvar under en kortare stund därefter för att diskutera med föreläsaren. Ett antal av Ankarloos bok Välfärdsmyter såldes dessutom innan vi avslutade dagen.

Boken Välfärdsmyter finns att köpa här: Välfärdsmyter

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER