RSS

Stöduttalande till arbetarna på Överums fönsterfabrik – Västerviks Socialistförening

Onsdagen den 31 augusti fick arbetarna på Överums fönsterfabrik beskedet att Inwidokoncernen kommer stänga fabriken i Överum. Fönsterfabriken i Överum som är en av Sveriges äldsta fönsterfabriker köptes 2006 upp av Inwido. Inwidokoncernen gjorde för 2010 en vinst på 527 miljoner kronor.

Foto: nyttarbetarparti.se

Produktionen skall inte flyttas till ett låglöneland som i fallet Electrolux-05. Den skall istället koncentreras till större enheter inom koncernen.

Följande faktum är nödvändiga att förstå.
Hela kapitalismen befinner sig sedan 2008 i djup kris. Det spelar därför ingen som helst roll att arbetarna på fönsterfabriken varit företaget trogna och producerat bra fönster under många år. Felet ligger i själva systemet och då kapitalisterna via sitt ägande har totalt makt över hela samhället flyttar de sin produktion om de tjänar på det. Detta oavsett hur det drabbar arbetarna i Överum, deras familjer eller samhället som sådant.

Nedläggningen går därför inte att stoppa och arbetarna har med detta inget att förlora, man kan som bekant endast sparkas en gång. Arbetarna i Överum kan däremot styra hur nedläggningen skall gå till. Arbetarna på Fönsterfabriken kan göra nedläggningen till en dyr affär för Inwido. Genom att hålla ihop och solidariskt kämpa för att det skall kosta Inwido att lägga ner fabriken kan arbetarna också lämna sitt arbete med stolthet och självrespekt i behåll. Alternativet är att låta flera år av gott fackligt arbete gå till spillo och lämna fabriken med bruten ryggrad.
Idag är a-kassan dessutom nästan sämre än ett socialbidrag vilket gör ett krav på t ex. tre årslöner till varje anställd till ett högst rimligt krav.

Allt för många företag har kunnat lägga ned produktion i Sverige de senaste 20 åren, nästan helt utan protester. Detta dödläge måste brytas! Blir det svårt att lägga ned en fabrik, tänker man mer än en gång innan man lägger ned nästa.

Låt nedläggningen kosta Inwido!
Fullt stöd till arbetarna på fönsterfabriken i Överum!

Styrelsen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Marcus Jansson, Sofia Eriksson, Anna Lagerman, Ove Gustavsson, Albin Jansson och Niklas Strömberg.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER